Nyheter

Inga höjda medlemsavgifter 2024

På Förbundsmötet 2019 beslutades det om en ny ordning för att fastställa medlemsavgiften.

Styrelsen får i uppdrag att senast i oktober innevarande år vid behov fastställa uppräkningen inför kommande budgetår med maximalt 3 % utan att detta behöver beslutas av ett förbundsmöte. Indexnivån 3% få däremot aldrig överstigas utan förbundsmötesbeslut.

Beslutet om kommande avgiftsnivå skall senast 1/11 varje år annonseras på hemsida samt genom utskick till lokalavdelningarna där det ska anslås på anslagstavla eller liknande informationsplats för medlemmarna.

Förbundsstyrelsen beslutade 23 oktober 2023 att avgiften för 2024 lämnas oförändrad.

 

Gunnar Jönsson

Förbundsordförande

Aktuellt