Kontakt

Symfs Kansli

Alströmergatan 21, 112 47 Stockholm

Förbundsordförande / Verksamhetsansvarig
Gunnar Jönsson
070-516 38 37
gunnar.j@symf.se

Ekonomi och administration
Margareta Strid (tjänsteledig)

Johannes Dahlkvist
johannes@symf.se

Jämställdhets- och diskrimineringsombud
Anna-Karin Simlund
070-871 42 36
anna-karin.simlund@symf.se

Frilansavdelningen
Nils Carlsson
0765809609
nils.carlsson1@gmail.com

Ombudsman / Arbetsrätt
Viktor Olofsson
076-136 38 74
viktor.olofsson@symf.se

Annonsbokning i Symfoni och platsannonser på symf.se
Marie Olausson
0911-21 10 09
070-320 78 83
info@marieolausson.se

Kommunikatör / Arbetsmiljö / Ombudsman
Jonas Nyberg
070-787 11 11
jonas@symf.se

Tidningen Symfoni
Redaktör Jonas Nyberg
070-787 11 11
symfoni@symf.se