Frilanskrönika

Frilanskrönika maj 2024

 

Ombokningar och inställda produktioner

Kära frilansare!

I det nya avtalet fick vi nya regler för vad som gäller för tillfälligt anställda musiker vid inställda produktioner. Ersättningar ska nu betalas ut om besked ges om inställt verk i upp till 60 dagar före produktionens start. Ju senare beskedet ges desto större del av det överenskomna gaget ska betalas ut. Detta är en förbättring jämfört med tidigare avtal.

 

Vad är då en inställd produktion? Först och främst avses förstås att hela produktionen ställs in, men det kan också gälla ett enskilt verk. Om en repertoarförändring görs som ändrar besättningen så kan enskilda musikers medverkan anses inställd. Vad som däremot inte ska ses som inställd produktion är dubbelbokning eller ändring av repdagar. Vilket leder oss till nästa fråga.

 

Det kommer in en del medlemsärenden som gäller att det försvinner repdagar från de som ursprungligen meddelats. Det är inte ok. Möjligheten som avtalet ger arbetsgivarna att inte skriva kontrakt för kortare anställningar ska inte missbrukas. Även om man inte skriver ett kontrakt så gäller de överenskommelser som meddelas via mejl likafullt. Var alltid noga med att det i dessa meddelas vilka repdagar och -tider som gäller, om man ska vara stämledare eller tutti och vilken lön som gäller.

 

På förekommen anledning så måste ytterligare en självklarhet understrykas. Om arbetsgivaren föreslår att man ska byta en överenskommen vecka mot en annan är det naturligtvis inget man behöver gå med på. Som frilansare är man gärna mån om att var smidig och anstränga sig för att hjälpa till. Att behöva ta ställning till en fråga om att byta vecka blir obekvämt. En helt onödig situation som borde kunna undvikas helt.

 

Både avtalets skrivningar om inställd produktion och möjligheten att inte skriva kontrakt vid kortare anställningar är, precis som allt annat i avtalet, framtaget tillsammans med arbetsgivarsidan, Svensk Scenkonst. De två bestämmelserna ger ju oss arbetstagare en viss trygghet, men de är framförallt till för att förenkla för arbetsgivarna. Det är lätt att glömma bort att om man jobbar på en arbetsplats som inte omfattas av riksavtalet så har man många gånger ännu bättre möjligheter att ersättas vid inställda produktioner och liknande om man har skrivit avtal/kontrakt. På Symfs hemsida under frilans så finns en bra avtalsmall att följa när man behöver skriva eller ska skriva på kontrakt. Självklart hjälper vi på Symf också till när frågor kring kontrakt uppstår. Det ger oss också en bättre insyn i de verksamheter som är del av svenskt musikliv utan att omfattas av avtalet.

 

Det är just nu tid för många att skriva kontrakt för flertalet sommaroperor. Många gånger har dessa operor begränsad ekonomi och det har hänt flera gånger att de varit nära att gå i konkurs och löner inte betalats ut. Kom ihåg att du som anställd omfattas av statlig lönegaranti om olyckan skulle vara framme. Det kan vara mycket svårare att få betalt om du fakturerar.

 

Nils Carlsson
ordförande avd 14, Frilans

 

Senaste frilanskrönikorna