Frilans

Frilansstyrelsen

Ordförande

Nils Carlsson

tel: 0765809609

e-post: nils.carlsson1@gmail.com

 

Vice ordförande

Frieda Mossop

tel: 076-225 94 38

e-post: frieda.mossop@hotmail.com

 

Kassör 

Håkan Svedell

tel: 0704-15 81 80

e-post: hakan.svedell@gmail.com

 

Sekreterare

Elvira Broberg

tel: 073-943 10 96

e-post: elvira.broberg@gmail.com

 

Ledamöter

Lovisa Kowalczyk

tel: 0705-53 58 32

e-post: loviisakowalczyk@hotmail.com

 

Erik Rönér

tel: 073-247 89 92

e-post: erik.r@telia.com

 

Matilda Wahlund

tel: 073-951 01 34

e-post: matilda.wahlund@gmail.com

 

Adam Samuelsson

tel: 0733-99 35 33

e-post: adamsamuelsson@hotmail.com

 

Matilda Brunström

tel: 0727-22 75 25

e-post: viola_matilda@yahoo.se