Försäkringar

A-kassan

Symfs medlemmar kan ansluta sig till Unionens A-kassa. De har en kultursektion som väl känner till de speciella förutsättningar som gäller för musiker och artister.   Vänd dig direkt till dem nä...

 

Instrumentförsäkring

Nyheter kring Symf:s instrumentförsäkring  Instrumentförsäkringen tecknas fortsatt oförändrat genom Brookfield. I samband med att försäkringarna förnyas den 1 maj gäller följande:   • Brookfield...

 

Bostadsförsäkring

Avtalet med Symfs tidigare bostadsförsäkring har löpt ut. Vi ser nu över försäkringsbehovet och hoppas att kunna presentera ett medlemserbjudande på sikt. Om du vill veta mer, kontakta oss eller vå...

 

Gruppförsäkring

Tre premiefria månader – Symfs medlemsförsäkringar  Symf har under året omförhandlat ett nytt försäkringsavtal med Länsförsäkringar. Nu erbjuds alla medlemmar möjligheten att teckna såväl Olycksfal...