Symfs medlemsidor

OM SKATT PÅ RESOR, HOTELL OCH TRAKTAMENTE

Skattefria resekostnader - upp till en månad

Om du arbetar en kortare tid i en orkester eller ensemble utanför hemorten och får traktamente och betald resa och hotellvistelse kan du - om du arbetar högst en månad - ta emot det skattefritt.

När du är på turné med orkestern/ensemblen gäller inte begränsningen.

Om du får ett kontrakt för att spela längre tid än en månad på samma plats blir förmånerna (traktamente, resa, logi) skattepliktiga - för hela perioden. Om anställningen förlängs så att den först är högst en månad och sedan längre blir bara en del skattepliktig. När en ersättning blir skattepliktig innebär det att arbetsgivaren drar skatt på värdet av ersättningarna och även betalar arbetsgivaravgifter. För att undvika beskattning måste du i så fall dra av motsvarande belopp i din deklaration. Läs här nedanför hur du i så fall hanterar det.

Det finns en hake i detta. Det måste vara nya anställningar eller uppdrag, vilket det ju alltid när man engageras för en produktion. Men Skatteverket menar också att det krävs att arbetsplatsen eller verksamheten är ny. Frågan är om en ny produktionsvecka kan innebära att verksamheten är ny.

Om du vet eller har anledning att tro att du har fått värdet av traktamente, resor och logi uppsatt som lön därför att du har arbetat på samma plats mer än en månad bör du läsa texten här nedanför. Det är nämligen viktigt att du drar av motsvarande belopp som du eventuellt fått som löneförmån. 

Tveka inte att kontakta arbetsgivaren för att få rätt uppgifter.

 

Skillnaden mellan tjänsteresa/resa till och från arbetet

Det är skillnad mellan tjänsteresa (när du av arbetsgivaren skickas på resa från arbetsgivarens ordinarie verksamhetsort, ex turné) och resa till och från arbetet (när du reser från din hemort till en annan arbetsgivare, exempelvis en orkester eller annan institution). Vid tjänsteresa kan arbetsgivaren betala ut både skattefritt traktamente, betala resa och stå för hotell utan att det blir skattepliktigt.

Om arbetsgivaren drar skatt på värdet av traktamente, resor och logi kan det innebära ett väldigt stort skatteavdrag! Men om du hanterar det här rätt i deklarationen blir det i slutändan sällan du som förlorar någonting. Kostnaden drabbar arbetsgivaren i form av arbetsgivaravgifter.

 

GÖR SÅ HÄR

Du löser problemet genom att ta upp värdet av "förmånerna" som lön (arbetsgivaren gör det på kontrolluppgiften) och gör samtidigt avdrag för motsvarande kostnader. Det är när du inte har några övriga avdrag för resor till och från arbetet som du drabbas, beroende på att bara resekostnader överstigande 11.000 kr/år är avdragsgilla.

OBSERVERA att det här enbart drabbar musiker som arbetar på tjänst. Du som fakturerar via egen firma/bolag, eller genom någon faktureringstjänst är på tjänsteresa så snart du arbetar på annan ort än hemorten.

———————————————————————

Traktamente

"Traktamentet” består av två delar: en skattefri del och en skattepliktig (resetillägg). Den skattefria delen förutsätter att du övernattar på den andra arbetsorten, och att den är belägen minst 5 mil från din hemort. Det du kan drabbas av är att arbetsgivaren - om du är anställd mer än en månad - måste dra skatt också på den "skattefria" delen (som du sedan åtminstone till en del drar av).

Problemet är nu att schablonen för avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete är 130 kr för en hel dag, till skillnad mot 260 kr när du är på tjänsteresa.

Lösning: På Symfs deklarationsblankett, sid 2, gör du avdrag för de dagar då du fått traktamente med skatteavdrag (under rubriken 3. Tillfälligt arbete). Det finns två sätt:

• Det enklaste är att göra avdrag enligt schablon. Det innebär avdrag med 130 kr för en hel dag. Du får då alltså bara dra av hälften av vad som gäller när man är på ”riktig” tjänsteresa och kommer att betala skatt på halva skattefria delen av traktamentet. Dessutom får du bara göra det avdraget den första månaden, så om du får traktamente av arbetsgivaren längre än en månad blir hela traktamentet skattepliktigt.

 

Avdraget gör du på deklarationsbilagans rad 3c.

• Något besvärligare, men mer lönsamt, är att samla kvitton på alla utgifter för måltider och småutgifter som du har när du arbetar på annan ort. Du får då dra av merkostnaden jämfört med om du hade varit hemma och t ex ätit egen lagad mat. Det är svårt att ange exakt hur man skall räkna ut merkostnaden, men värdet av en måltid i hemmet lär inte vara högre än några tior.

 

Det kan vara så att Skatteverket vill se samtliga kvitton på sådana kostnader för hela året, men troligen nöjer man sig med en redogörelse för varje resa. Om du tar för vana att spara alla kvitton när du arbetar på annan ort, och sorterar upp dem efter respektive anställning så lär du komma upp i en ökad levnadskostnad på minst 260 kr per dag. Om du kan styrka kostnaderna så kan du förmodligen dra av mer än det belopp du fått i traktamente.

 

Det här avdraget gör du på deklarationsbilagans rad 3b.

VIKTIGT. Innan du gör något av de här avdragen måste du vara helt säker på att det inte har betalats ut något skattefritt traktamente för perioden. Eftersom du nu inte får kontrolluppgift som tidigare, är det svårt att se där om du fått skattefritt traktamente. Samtidigt kan du inte vara säker på att inte båda formerna har betalats ut. Du kan ha arbetat i orkestern mer än en vecka i följd, och sedan varit på turné - med rätt till skattefritt traktamente. Eller också vid något tillfälle arbetat mindre än en vecka, och en annan gång mer. 

Det är arbetsgivaren/orkestern som sitter på information så kontakta dem och fråga.

 

Sammanfattning

När du fått traktamente uppsatt som lön gör du avdrag antingen 

• enligt schablon (130 kr för hel dag),

• eller också drar du av för de verkliga ökade levnadskostnaderna (kvitton krävs).

 

———————————————————————

Resor

Arbetsgivaren kan ha dragit skatt på värdet av dina resor till och från den tillfälliga arbetsplatsen, ex Stockholm-Göteborg. Det värdet ingår då i den totala lönesumman på kontrolluppgiften.

Lösning: Du drar av den reseersättning som satts upp som lön på deklarationsbilagans sida 2 (om du fått flyg-, tåg- eller bussbiljetter) rad 1b, eller rad 1e (om du fått ersättning för resa med egen bil).

VIKTIGT. Först och främst måste du ta reda på om arbetsgivaren gjort det här skatteavdraget eller inte (du lär ha märkt det i samband med löneutbetalningen). Sedan måste du ha en specifikation över värdet av resorna eftersom du skall dra av motsvarande summa. Du bör helst ha ett kvitto från arbetsgivaren, men det är möjligt att Skatteverket kan nöja sig med en kopia på löneutbetalningen, om det tydligt framgår att värdet av resan är uppsatt som löneförmån. Det kan också inträffa att arbetsgivaren inte behandlat värdet av resan som lön. I så fall gör du inget avdrag. Vi rekommenderar att du tar en kontakt med varje orkester och hör om någon del av den lönesumma som de rapporterat till Skatteverket avser värde av resa. Det här blir bara aktuellt om du har arbetat i orkestern mer än en månad i följd. 

 

———————————————————————

Hotell

Också här gäller att arbetsgivaren kan ha dragit skatt på värdet av hotellkostnaden för din vistelse på arbetsorten. Det värdet ingår då i den totala lönesumman på kontrolluppgiften/inkomstdeklarationen.

Lösning: Du drar av den summa som satts upp som värde av logi på deklarationsbilagans sida 2, rad 3d.

VIKTIGT. Också i det här fallet måste du veta om man gjort det här skatteavdraget eller inte (du lär ha märkt det i samband med löneutbetalningen). Sedan måste du ha en specifikation över värdet av hotellvistelserna eftersom du skall dra av motsvarande summa. Du bör helst ha ett kvitto från arbetsgivaren, men det är möjligt att Skatteverket kan nöja sig med en kopia på löneutbetalningen, om det tydligt framgår att värdet av boendet är uppsatt som löneförmån. Det kan också inträffa att arbetsgivaren inte behandlat värdet av hotellkostnaden som lön. I så fall gör du inget avdrag. Vi rekommenderar att du tar en kontakt med varje orkester och hör om någon del av den lönesumma som de rapporterat till Skatteverket avser värde av hotell/logi. Det här kan alltså bara vara aktuellt om du har arbetat i orkestern mer än en månad i följd. Men du kan ju både ha arbetat kortare tid än en månad, och längre. 

 

———————————————————————

För stort skatteavdrag 

I de fall arbetsgivaren dragit skatt på de här förmånerna blir skatteavdraget (preliminär skatt) i vissa fall mycket stort. Om du gör avdragen som vi nämnt här ovanför får du i slutändan tillbaka de här pengarna, men först långt senare, i samband med att du får ditt slutskattebesked.

Lösning: om du vet ungefär hur mycket du kommer att arbeta under sådana här förhållanden kan du skicka in en ansökan om jämkning/ändrad beräkning av skatteavdrag. Information och blankett hittar du på Skatteverkets hemsida (där finns också en länk så att du kan göra ansökan direkt genom e-tjänsten). Du kan också följa upp det här under året och skicka in ansökan om jämkning så snart du råkat ut för sådana här skatteavdrag. På så sätt kan du få mindre skatt dragen på inkomsterna under kommande del av året och får då löpande "tillbaka" den skatt som dragits på traktamente och värdet av resor och logi.

Under rubriken "4. Avdrag - Tjänst" på den blanketten "drar du av" den del av lönen som avser värdet av resor i ruta 20, och värdet av traktamente och hotell i ruta 22. Du bör också i rutan "Övriga upplysningar" skriva något om problematiken. Se till att du har sparat de utbetalningsavier där det framgår att de här skatteavdragen är gjorda. Om du inte har kvar avierna, kontakta arbetsgivaren/orkestern.

Dessvärre innebär det här en hel del arbete för dig och dessutom måste du se till att arbetsgivaren inför varje utbetalning har det aktuella beskedet om jämkning. Men det är just nu det enda sättet att minska den omedelbara effekten av reglerna. 

Du kan också avvakta, och vänta till dess att skatteåterbäringen kommer, året efter.