Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i verksamheten. Det mesta som görs på en arbetsplats har betydelse för arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete är att i det dagliga arbetet genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. Det handlar om att uppmärksamma både fysiska och sociala förhållanden. 

Lagen kräver att alla arbetsplatser har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att: 

  • Risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.
  • Främja goda arbetsförhållanden och motverka stress och onödiga sjukskrivningar.
  • Genom goda arbetsförhållanden bidraga till bättre ekonomi i organisationen.
  • Skapa ordning och reda i organisationen.
  • Främja trivsel, engagemang och goda prestationer.

Läs arbetsmiljöverkets föreskrift om SAM

Här får du hjälp med att att använda föreskriften

 

Arbetsmiljöavtal

Symf har inom ramen för sin medverkan i Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffat ett arbetsmiljöavtal med Svensk Scenkonst. Arbetsmiljöavtalet bildar underlag för Symfs arbetsmiljöarbete på samtliga avdelningar. 
Ladda ner Arbetsmiljöavtalet här: Arbetsmiljoavtal.pdf

Teaterns- och musikområdets arbetsmiljö
Teaterns- och musikområdets arbetsmiljöråd (TMA) är ett samarbetsorgan för avtalsparterna på teater och musikområdet. I TMAs styrelse sitter representanter för bl.a. Symf, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet, Svenska Musikerförbundet och Ledarna. 
TMA ansvarar för TMAs arbetsmiljökurs som hålls en gång per år. Kursen riktar sig till skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Så fort en TMA-kurs är på gång så kommer det stå mer här.
TMA har också, i samarbete med Prevent, tagit fram en skriftserie om arbetsmiljöfrågor på Scenkonstens område; ”Teaterns arbetsmiljö”. Häftena ”Musiker” och ”Sångare” är av naturligtvis de mest intressanta för Symfs medlemmar. Skriftserien är ett utmärkt underlag för det lokala arbetsmiljöarbetet och bygger på ett stort antal intervjuer med erfarna arbetsmiljöhandläggare vid svenska orkestrar och musikteatrar. 
Häftena kostar 140kr/styck och kan beställas från Prevents hemsida: www.prevent.se

Regionalt skyddsombudsarbete
Det regionala skyddsombudsarbetet omfattar i första hand tillfälliga arbetsplatser som t.ex. sommaroperor men även andra arbetsplatser där förbundets frilansande medlemmar får anställning. 

Användbara länkar
Arbetsmiljöforum, speciellt för skyddsombud: www.arbetsmiljoforum.se

Arbetsmiljöupplysningen, samlad arbetsmiljöinformtion 
Arbetsmiljöverket, statlig tillsynsmyndighet i arbetsmiljöfrågor: www.av.se
Artist- och Musikerhälsan, hälsofrågor för musiker och sångare
Försäkringskassan: www.fk.se
Prevent, litteratur och kurser i arbetsmiljö: www.prevent.se
PTK förhandlar bl.a. om sjuklöneavtal och arbetsmiljöavtalet: www.ptk.se
Sunt arbetsliv ett program för bättre arbetsmiljö och hälsa inom kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala företag