Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring, eller?

Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet presenterade idag sin rapport Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring. Kommissionen har under tre månader arbetat på uppdrag av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet. Rapporten är en behövlig och angelägen faktagrund för arbetet mot sexuella trakasserier. Tyvärr saknas nytänkande i de förslag på åtgärder som kommissionen kommer med.

 

Kommissionen har samlat fakta, intervjuat, analyserat och tagit fram förslag till åtgärder. Den färskaste undersökningen som kommissionen haft som underlag är den webenkät Kantar Sifo idag presenterade. Den slår fast att scenkonstbranschen är mer drabbad av sexuella trakasserier än övriga samhället. 

Kommissionen menar att sexuella trakasserier är ett uttryck för ojämställdhet och slår samtidigt fast att lagstiftning redan finns på plats och att den är tydlig och relevant. Det är mot den bakgrunden som kommissionen presenterar sina förslag till åtgärder, åtgärder som i princip redan finns beskrivna i arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och i de förordningar som reglerar systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

– Vi presenterade redan i höstas förslag på att upprätta ett etiskt kontrakt för inte bara gästande regissörer och dirigenter utan för alla anställda. Vi förordade ett handslag på att ingen konstnär är större än sina medarbetare och vi ville även sätta upp tydliga regler för sceniska gestaltningsövningar. Vi står fast vid de förslagen och förvånar oss över hur få konkreta nya åtgärder kommissionen föreslår, säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande.

 

Kommissionen föreslår att Svensk Scenkonst och Teaterförbundets partsgemensamma råd ska fungera som ett nav i det kommande förändringsarbetet. Symf organiserar den absolut största andelen av scenkonstens tillsvidareanställda konstnärliga utövare. Symfs instrumentalister och korister arbetar i konserthus, operahus och inom länsmusiken samt som frilansare på alla Sveriges musikscener. Mot den bakgrunden finns det all anledning för det partsgemensamma rådet att fundera på sin sammansättning och sin representativitet.

 

Ansvaret för arbetsmiljön vilar tungt på arbetsgivarparten, det konstaterar kommissionen. Arbetet med riskbedömningar, åtgärdsplaner och policyer måste intensifieras.

– Det är oerhört viktigt att arbetsgivare och arbetstagare nu fortsätter att samverka om hur vi ska få stopp på trakasserierna. Det är angeläget och det ska ske nu. Det handlar om både kortsiktiga och långsiktiga mål som ständigt ska uppdateras. En riskanalys, i likhet med hur man hanterar övriga arbetsmiljöfrågor, måste bli en självklarhet också när det gäller risk för sexuella trakasserier.

 

Arbetsgivarna måste ta på yttersta allvar att informera gästande team, som annars inte deltar i det dagliga förändringsarbetet, om vilka regler som gäller. Obegränsad kontrollfrihet med konstnärlig integritet som sköld, måste komma att tillhöra det förflutna, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice förbundsordförande och jämställdhetsombud.

 

För mer information:
Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

 

Här på cicion.com kan du hitta alla Symfs pressmeddelanden