Pressmeddelande:

Västerås Sinfonietta stympas av oenig styrelse

I ett pressmeddelande från 2 februari meddelar Västmanlandsmusikens ordförande Anders Teljebäck att Sinfoniettans tjänster kommer att skäras ner. Han och styrelsen ger därmed direktören Dag Celsing grönt ljus för att fortsätta sitt korståg mot den egna orkestern. I pressmeddelandet skriver Teljebäck: ”Om inga åtgärder vidtas kommer kvaliteten i Västmanlandsmusikens verksamhet att hotas.” Att Sinfoniettan i själva verket är helt avgörande för verksamhetens kvalitet, verkar fullständigt ha undgått Teljebäck.

 

Dag Celsing förordade redan i oktober 2015 en nedläggning av Sinfoniettan. Då blev kritikstormen för stark och man tvingades backa från det beslutet. Istället beslöt Celsing och Teljebäck att arbeta för att skära ner musikernas tjänster, från 60 till 50 procent. Samtliga besparingsförslag som musikerna själva lagt fram har ignorerats. Även de som skulle innebära att Sinfoniettan kunde spela långt fler konserter i länet.

 

– Man har varken gjort risk- eller konsekvensanalyser av nedskärningsförslaget. Man har heller inte fullgjort sina åtagande vad gäller samverkan och medbestämmande Arbetsmiljön är nu i sådant dåligt skick att arbetsmiljöverket har beslutat om en granskning. Sammantaget ger detta en bild av ett bristande ledarskap och en cynisk syn på den egna konstnärliga personalen, säger Symfs vice förbundsordförande Gunnar Jönsson.

 

Det är märkligt att huvudmännen Västerås Stad och landstinget tyst ser på när ledningen tar de speciellt riktade anslag, som höjde musikernas tjänstgöring från 50 till 60 procent för bara ett par år sedan, och nu använder dessa till annan verksamhet. Det är bekymmersamt att huvudmännen tydligen är så ointresserade av sin egen kulturpolitik. Trots att Västerås stad står för merparten av anslaget till Västmanlandsmusiken kommer musiken i just Västerås ta hela den ekonomiska smällen.

 

Sinfoniettans Symf-avdelning har sedan i november arbetat för att en arbetstagarkonsult ska kunna få börja sitt arbete med att genomlysa Västmanlandsmusikens ekonomi och komma med förslag till alternativa ekonomiska lösningar.

 

– Dag Celsing har fördröjt starten av konsultens arbete bl a genom att föreslå en halvering av en fullt rimlig kostnad för uppdraget, säger Symfs förhandlingsansvarige Anders Filén. Nu kan det vara för sent, vilket kan antagas vara precis vad Celsing har avsett.

 

Styrelseledamoten Bengt-Åke Nilsson (L) intervjuades 3:e februari av Radio Västmanland och där framkom det att styrelsen inte är enig. Nilsson vill avvakta arbetstagarkonsultens genomlysning och vad som kan komma ut av stundande MBL-förhandlingar.

 

– Det är intressant att höra den liberala politikern Bengt-Åke Nilsson, andre vice ordförande i VMU:s styrelse, uttala både sitt stöd för MBL-reglerna och sin oro över den dåliga arbetsmiljön. Det borde ju vara Socialdemokratins och därmed Anders Teljebäcks hjärtefrågor, säger Bo Olsson, Symfs förbundsordförande.