Pressmeddelande 2018-05-24

 

Symf anmäler Huddinge kommun till skolinspektionen

Huddinge kommun har i ett beslut tidigare i år nekat anpassad barnomsorg på obekväm arbetstid till en av Symfs medlemmar, en ensamstående musiker med minderåriga barn. Huddinge kommun har i sitt beslut inte tagit hänsyn till barnets bästa, familjens situation och man har heller inte trovärdigt kunnat redovisa vilka kriterier beslutet grundar sig på. Beslutet är sedan tidigare överklagat till förvaltningsrätten men nu tar Symf nästa steg och anmäler kommunen till skolinspektionen för att få ett beslut som kan komma att bli prejudicerande.

 

Skollagen ställer krav på att omsorgsbeslut för barn alltid ska utgå ifrån en individuell prövning. Det har inte Huddinge kommun gjort. Skollagen och FN:s barnkonvention ställer en mängd krav på hur beslut som påverkar familjer och barn ska tas för att barnets bästa alltid ska vara i fokus. Eftersom Huddinge kommun, och många andra kommuner i Sverige, verkar sakna kunskap om dessa krav väljer Symf att låta skolinspektionen att pröva fallet.

 

– Jag har tröttnat på att våra medlemmar som är föräldrar tvingas flytta eller byta karriär för att kommuner inte vill ta sitt ansvar för att behovet av hjälp med barnomsorg ligger utanför kontorstid, Symfs förbundsordförande Gunnar Jönsson.

 

Det finns en självklar förväntan att kultur skall vara tillgänglig på tider som passar medborgarna. Musik och teater konsumeras därför nästan uteslutande på kvällar och helger. Det innebär att anställda inom musik och teater arbetar på tider när andra har slutat sina jobb. Då måste kommunal barnomsorg fungera även utanför kontorstid. I 20 års tid har Symf slagits för att ändra attityder hos beslutsfattare inom stat och kommun. Många gånger framgångsrikt men tyvärr alldeles för ofta utan framgång alls.

 

– Vi kan inte längre se på när kommuners tjänstemän och politiker hårdnackat väljer att strunta i de regler som gäller för beslut som påverkar familjers möjlighet till försörjning och till barns behov av trygghet och omsorg. Nu vill vi att skolinspektionen prövar Huddinge kommuns ogrundade förfarande så att vi får svart på vitt om skollagen och barnkonventionen gäller i Sverige, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande som har arbetat med frågor kring barnomsorg på obekväm arbetstid sedan i slutet på 1990-talet.

 

  

 

 

För mer information:
Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

 

Här på cicion.com kan du hitta alla Symfs pressmeddelanden