Symf arrangerade lyckat seminarium i Riksdagen

Hur främjar vi Kulturdriven tillväxt i hela landet? Den frågan ville Symf och näringsutskottets Hanna Westerén (S) ha svar på. Föreläsare var författaren och kulturekonomen Tobias Nielsén och välkände skådespelare och regissören Marika Lagercrantz, tillika ordförande för KLYS*.

 

Ett 20-tal åhörare hade lockats till seminariet som syftade till att ge nya vinklar på kulturpolitik och nya faktagrunder för att mäta kulturen och konstens värde ur ett tillväxtperspektiv.

 

– Det var oerhört intressant att höra hur Tobias Nielsén placerade kulturinstitutionerna som viktiga nav i vår kulturella infrastruktur och hur mycket av frilansares försörjning som kommer just från exempelvis konserthus och symfoniorkestrar, säger Bo Olsson, Symfs ordförande.

 

Efter föreläsningar vidtog diskussioner där riksdagsledamöter och branschföreträdare fick möjlighet att hämta in ytterligare kunskap från föreläsarna. Gunilla Kindstrand, tidigare kulturchef på Mittmedia, modererade diskussionerna.

 

Tanken att låta riksdagsledamöter som inte har kulturpolitik som sitt huvudområde få konfronteras med fakta om kulturens betydelse för tillväxt och samhällsutveckling föll mycket väl ut.

 

– Det här ska vi göra igen. Det är viktigt att vi vågar diskutera kulturen ihop med vård och omsorg och inse att vi inte behöver välja bort något. Kultur måste få diskuteras av andra än kulturpolitiker och det här var ett första steg i rätt riktning, säger Gunnar Jönsson, Symfs vice ordförande.

 

 *KLYS=Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

 

 

För mer info:

Bo Olsson, Symfs ordförande 070-577 86 36

Gunnar Jönsson, Symfs vice ordförande 070-516 38 37

 

Läs alla Symfs pressmeddelanden här!