Pressmeddelande 2017-08-28

 

Stockholms stad struntar i barnkonventionen. Och barnen!

 

Stockholms stads nya regler för barnomsorg på  obekväm arbetstid är ett storslaget svek mot föräldrar med delade arbetsdagar. Många av Symfs medlemmar repeterar på dagarna och spelar föreställningar på kvällarna. När nu möjligheten till barnomsorg i hemmet försvunnit tvingas barnen tillbringa kvällar och nätter på ”Nattis” istället för att somna i trygghet i hemmet och vakna med sina föräldrar. De nya  reglerna gör det omöjligt för föräldrar att kombinera sina yrkesliv med ett sunt föräldraskap.

 

Sedan 1 juli i år måste kvällsarbetande föräldrar med behov av barnomsorg på obekväm arbetstid lämna bort sina barn hela natten till de ”Nattis” som planeras. Det är inte längre möjligt att få hjälp med ett par timmars kommunal barnomsorg under kvällen. Stockholms Stad struntar i att ta hänsyn till barnets bästa och bryter därmed mot både FN:s barnkonvention och mot skollagen som också slår fast att barns behov ska stå i fokus.

 

En av Symfs medlemmar, en ensamstående mor med anställning i Kungliga Operans kör, har fått avslag på sin ansökan om barnomsorg i hemmet med hänvisning till att endast ”Nattis” kan erbjudas. Konsekvensen blir att hennes barn först ska
lämnas på dagis, sedan hämtas på eftermiddagen, tillbringa ett par timmar i hemmet och därefter lämnas till Nattis. Därifrån ska barnet återigen lämnas på dagis. Från måndag till fredag kommer mor och barn hinna vara tillsammans cirka 7,5 timmar –  några timmars permission från en institutionaliserad tillvaro.

 

– Jag har arbetat med den här frågan i 20 år. Det är oerhört nedslående att se hur Stockholm undergräver möjligheterna för utövare inom scenkonsten att kombinera arbetsliv med ett fungerande föräldraskap, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande.

 

Beslutande tjänstemän har inte tagit hänsyn till bifogade intyg från barnpsykolog utan hänvisar till de nya direktiven, trots att det ska finnas möjlighet att bevilja barnomsorg i hemmet om det föreligger ”särskilda skäl”. Tjänstemännen kan inte heller kunnat redogöra för vilka hänsyn man har tagit till barnets bästa och inte lyckats prestera argument för beslutet. Tjänstemännen vet heller inte vad som utgör ”särskilda skäl”.

 

  Det är inte rimligt att våra medlemmar ska behöva flytta till en angränsande kommun för att inte Stockholms Stad kan
leverera en barnomsorg som är anpassad efter invånarnas behov. Den styrande majoriteten i Stockholm brukar ha en hög svansföring i frågor om vård, skola och omsorg. Lev upp till det, säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande.

 

För mer information, kontakta gärna:

Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

Jonas Nyberg, kommunikatör 070-787 11 11