Arbetsmiljöverket dömer ut Västmanlandsmusikens arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har beslutat att ställa krav på arbetsmiljöarbetet på Västmanlandsmusiken. Man kräver att en kartläggning av arbetet ska göras och att en handlingsplan upprättas. Om inte arbetsgivaren följer Arbetsmiljöverkets förelägganden hotar man med ett vite på 50 000 kronor.

 

Arbetsmiljöverket kritiserar i beslutet Västmanlandsmusikens ledning för att man inte gjort någon som helst riskanalys för de förändringar man genomförde förra året då Sinfoniettans musiker fick sina tjänster nedskurna. Verket konstaterar att man inte gjort några bedömningar om hur förändringarna påverkar de anställdas arbetsmiljö och vilka risker det funnits för ökad ohälsa.

– Det är glädjande att Arbetsmiljöverket gått på Symfs och Unionens lokala skyddsombuds linje och kraftigt markerat mot arbetsgivarna. Arbetsmiljön för all personal på Västmanlandsmusiken har länge varit, rent ut sagt, bedrövlig. Det har gått så långt att  musiker har valt att säga upp sig. Andra har tagit tjänstledigt och ett flertal har tvingats till sjukskrivningar, säger Jonas Nyberg, arbetsmiljöansvarig på Symf.

 

Arbetsmiljöverkets föreläggande innebär att extern expertis ska undersöka arbetsmiljön på Västmanlandsmusiken. Därefter ska en handlingsplan upprättas och skickas in till Arbetsmiljöverket.

En undersökning av hur de anställda upplever arbetsmiljön har redan påbörjats men det viktigaste i Arbetsmiljöverkets beslut är att det uppmärksammar arbetsgivarens ovilja att se konsekvenserna av de nedskärningar som genomförts:

”Det har i ärendet framkommit att verksamheten står inför en förändring och att arbetstagarna känner stress och oro inför detta. Ni har dock inte undersökt vilka risker för ohälsa förändringen innebär för arbetstagarna och vilka åtgärder som behövs för att förebygga detta.”

 

– Det är sorgligt att se en ledning, inte vuxen sina uppgifter, gå vilse i arbetsmiljöarbetet. Detta trots Symfs tidiga påstötningar. Vi måste kunna utgå ifrån att våra medlemmars chefer åtminstone har baskunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Jonas Nyberg.

 

För mer info:

Jonas Nyberg, arrbetsmiljöansvarig 070-787 1111

Gunnar Jönsson, vice ordförande 070-516 38 37

 

Här hittar du Symfs alla pressmeddelanden