Till Svensk Scenkonst

 

Med viss förvåning kan vi läsa hur Svensk Scenkonst fortsätter att ge felaktiga beskrivningar av vad som hände runt arbetstagarkonsulten och Västerås sinfonietta.

 

Det tog lång tid innan det blev klart med förutsättningarna för användandet av en arbetstagarkonsult, vilket absolut inte berodde på avtalsstridiga krav från Symfs sida.

 

Avtalets utformning (som är en återspegling av PTK:s utvecklingsavtal) är utformat på ett sätt som gör att parterna inte alltid har samma inställning om vad arbetstagarkonsulten ska utreda. Så var det i detta fall. Det är en åsiktsskillnad och har inget att göra med några avtalsstridiga krav.

 

Uppenbarligen väljer Svensk Scenkonst att inte bara ta en match med Symf, utan även med Teaterförbundet och resten av PTK som är avtalstecknare.

 

I själva uppdragsavtalet framgår att det är Symf som äger rapporten och därmed också väljer när det är lämpligt att delge den.

För Symfs del var det fråga om att behöva processa innehållet så att goda argument kunde framläggas i förhandlingen och inget hindrade VMU att återkomma runt innehållet i rapporten, vilket man inte har gjort.

 

Symfs inställning är att detta varje sig står i strid med avtalets syfte eller i strid med MBL:s förväntning om att parterna ska vara väl förberedda och kunna utveckla sina ståndpunkter.

 

Symf