Förbundsstyrelsemöte 12/2

Förbundsstyrelsen kommer att ägna detta möte till att gå igenom de avtalsyrkanden som Svensk Scenkonst presenterade 1/2. Därefter kommer det slutgiltiga förhandlingsmandatet till lilla delegationen läggas fast.


Publicerat: 2017-02-06