Coronatider - Råd och stöd

Här hittar du aktuella stipendier, stödformer och råd för musiker. Listan uppdateras löpande.

 

Om a-kassan (Unionens a-kassa):

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Försäkringen innehåller de regler och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning. Det är riksdagen som beslutar om reglerna och alla a-kassor följer samma regler.

Försäkringen gäller alla som arbetar i Sverige, men för att kunna få ersättning från oss behöver du uppfylla vissa villkor.

Läs mer här

 

Tillfälligt expresstöd för kulturlivet i Skåne

Med anledning av covid-19 utlyser Region Skåne ett tillfälligt sökbart stöd med snabb handläggning. 

Många av kulturlivets aktörer befinner sig med anledning av covid-19 i behov av omställning och stöd i en helt ny situation. Expresstödet ska stödja yrkesverksamma kulturskapare, arrangörer och andra kulturaktörer i Skåne och kan till exempel användas för kompetensutveckling i digitala arbetssätt och förmedling, att testa nya idéer eller nya format, även arvoden och utrustning kan omfattas. Expresstödet kan främst sökas av fria kulturlivet.

Expresstödet innebär att man kan söka max 50 000 kronor. Stödet kan sökas fram till 28 maj

Läs mer och ansök här

 

Ansök om stipendium från Musikerförbundets Krisfond

Musikerförbundet har med anledning av COVID-19 pandemin startat en krisfond. Krisfondens syfte är att dela ut stipendier till musiker, artister och scenarbetare som enligt §1förbundets stadgar är verksamma inom Musikerförbundets verksamhetsområde och lidit ekonomisk skada av COVID-19 pandemin.

Även du som är medlem i Symf kan ansöka om stipendium.

Läs mer här

 

Kulturrådet: Dags att söka bidrag

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av covid-19.

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet, behoven är stora och det är bråttom att få ut bidragen inom stödpaketet.

Därför är ansökningsperioden kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på vilken typ av kulturevenemang du söker stöd för. Sista ansökningsdag för inställda konserter är 13 maj.

Läs mer och ansök här

 

Konstnärsnämnden: Frågor & svar om krisstipendier

Regeringen avsätter totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen. Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier inom bild och form, musik, teater, dans, cirkus och film. Krisstipendierna söks via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem. 
Tisdag 28 april, öppnar konstnärsnämnden för ansökan om krisstipendier till musiker och andra konstnärsgrupper. Sista ansökningsdatum är 12 maj.

 

Stiftelsen Gustaf Malmgrens fond för behövande musici

Fonden erbjuder svenska medborgare med varaktig anknytning till Göteborg (bosatt minst i sex år) att ansöka om medel ur fonden. 

Läs mer här

 

Norrbotten: Arbetsstipendium för egen konstnärlig utveckling

Professionella kulturskapare inom kulturella och kreativa näringar (KKN) drabbas hårt av Corona-pandemin. Till följd av detta omprioriterar Region Norrbotten medel genom en särskild insats.

Läs mer här

 

 

Östergötland: Stipendier för fria professionella kulturskapare.

Med anledning av den svåra situationen för många fria professionella kulturskapare utlyser Region Östergötland 20 personliga stipendier på 20 000 kr per beviljad sökande. Stipendierna är avsedda att användas i hemmiljö eller i nära anslutning till hemmet.

Stipendierna ska ge möjlighet för fria professionella kulturskapare i Östergötland, från alla konst- och kulturområden, till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap, antingen genom egen praktik eller genom fördjupad kompetens. Gärna genom en kreativ vilja att testa nytt, till exempel genom att arbeta med gränsöverskridande kulturuttryck. Stipendierna är tänkta att täcka cirka fyra veckors arbete, under tiden juni-oktober. Vem kan söka?

Fria professionella kulturskapare inom alla konst- och kulturformer kan söka. Den som söker ska vara boende i Östergötland eller ha sin huvudsakliga praktik i Östergötland.

Läs mer och ansök här

Nytt åtgärdspaket från Region Gotland

Mot bakgrund av den utbredda coronapandemin har Region Gotland sedan tidigare lanserat ett stort antal åtgärder för att stödja olika aktörer på Gotland och för att lindra de effekter som permitteringar, varsel och ett kraftigt minskat utbud får. I dag presenteras det andra åtgärdspaketet.
Lokala åtgärder riktas till kultursektorn på 1 miljon kronor. Det handlar bland annat om kontantstöd som kompensation för inkomstbortfall eller bidrag till kompetensutveckling.

STIM:

Streamingstöd från Stims promotionnämnd

Livemusiken har blivit extra hårt drabbad under den rådande covid-19-krisen. Förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer har satt stopp för i princip alla livespelningar. Stims promotionnämnd (SPN) lanserar därför nu ett tillfälligt stöd till livestreaming av konserter.

Läs mer här

 

Västra Götalandsregionen: 

Utlysning för fria utövare: Residency at Home

För att snabbt kunna stötta fria kulturutövare i en tid då många drabbats hårt har Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland beslutat att utlysa 25 stipendier för enskilt residensarbete, under rubriken Residency at Home.

Här får professionella fria utövare i Västra Götaland, från alla konst- och kulturområden, möjlighet till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik. Du ansöker senast 23 april

Läs mer här

 

Region Halland:

Stöd till kulturutveckling – projekt

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet.

Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft. Ett projekt kan äga rum i endast en kommun om det har betydelse för Halland. Kommunerna ansvarar för lokal kulturverksamhet.

 

Kultur i Halland handlägger inkomna ansökningar. Vid behov anlitar vi externa sakkunniga inom olika ämnesområden.

 

Ansökningar öppnat 1 maj

Läs mer här

 

Dags att söka Blåsmusikpriset och Nationella stipendier

Sista ansökningsdag 4 maj 2020

Nu är det dags att söka Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendier! Stipendierna är huvudsakligen riktade till musikhögskolestuderande på masternivå men kan även sökas efter musikhögskoleexamen.

Här kommer information och blanketter till 2020 års omgång. Som vanligt finns all information och alla blanketter även på hemsidan.

Läs mer här

 

 

Region Stockholm:

Särskild utlysning av kulturstöd med anledning av coronapandemin 

Region Stockholm ser de stora ekonomiska effekterna coronapandemin har på kulturlivet och vill stötta kulturaktörer med ett tillfälligt stöd för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnader. Därför har kulturnämnden beslutat om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor.

Ansökan är öppen till 29 april 2020. Beslutet publiceras på kulturförvaltningens webbplats den 28 maj 2020.

Läs mer här

 

Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.

 

Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Stipendierna är ett sätt att uppmuntra kulturutövare till arbeten om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Det går att söka stipendiet för arbetstid, materialkostnader och liknande.

Ansök senast 15 maj 2020

Läs mer här

 

Konstnärsnämnden:

Information till dig som är yrkesverksam konstnär med anledning av covid-19

I tider då inkomsterna minskar drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inkomster och samtidigt minska ner på utgifter.

Läs mer här

 

Kulturrådet:

Kultursektorns villkor under corona-utbrottet

Regeringen har presenterat flera olika stödpaket som påverkar kultursektorn. Det gäller bland annat korttidspermittering, a-kassan, hyresrabatter, företagslån med mera. Kulturrådet har ännu inte fått besked om när regeringens stödpaket till kultursektorn klubbas i riksdagen eller när förordningen är färdig. Förslaget är att 500 miljoner kronor ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter på kulturområdet. Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Filminstitutet är myndigheter som kan vara aktuella.

Läs mer här

 

 

 

Region Skåne:

Kulturbidrag

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av. 

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom verksamhetsbidrag, bidrag för pågående utvecklingsprojekt, sökbara utvecklingsbidrag samt olika riktade utvecklingsmedel.

Läs mer här