Regionen utreder SPIRA:s ledning!

Rune Backlund om sparkade musikern och musikalerna

 

En av musikerna på Spira har fått sparken, kritiken mot verksamhetschefen Per–Ola Nilsson har varit hård och musikalernas framtid har diskuterats. Men politikerna har tigit som muren. Nu träder Rune Backlund (C) fram och ger sin syn på konflikterna.

Rune Backlund är en rutinerad politiker men ny ordförande i ana–nämnden. Namnet står för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet men under en lång tid har diskussionerna mest handlat om Spira, Smålands musik–och teater (Smot) och kultur. Kulturfrågorna verkar ha tagit över ana–nämnden. Ett konstaterande som Rune Backlund instämmer i.

Det har stormat inom kulturen men ni politiker har inte velat säga någonting. Varför?

– Jag har stämt av med de andra politikerna i koalitionen och vi har haft vårt första sammanträde i ana–nämnden och jag har varit ordförande i tjugo dagar. Nu har jag satt mig in i frågorna och därför har jag inte kunnat svara förrän nu. Det allvarliga är att förtroendet för Smot har naggats i kanten. En av våra viktigaste uppgifter är att återställa det förtroendet, säger Rune Backlund.

I oktober förra året fick en musiker i Smot sparken under uppseendeväckande former och tvisten mellan Regionen och musikernas fackförbund Symf är ännu inte avgjord. Frågan väntar på att avgöras i Arbetsdomstolen.

Regionen har tvingats koppla in externa konsulter som jobbar med arbetsmiljön. Politikerna i ana–nämnden har ett ansvar för arbetsmiljön på Smot och enligt Rune Backlund är det arbetet högprioriterat.

– Vi har både externa och interna utredningar på gång och nu ska vi tratta ihop det här till en och samma bild av vad det är som pågår. I slutet av februari har vi politiker i ana–nämnden vårt internatsammanträde under två dagar och då ska vi diskutera detta. Samtidigt utreder tillförordnad utvecklingsdirektör Kristina Athlei hur den framtida styrningen och ledningen ska se ut. Hon ska kraftigt förstärka den regionala utvecklingsavdelningen där Smot ingår. I dag är Kristina Athlei den närmaste chefen för Smot men vi måste hitta en ny ledningsmodell.

När ska det förslaget vara klart?

– Under första halvåret ska vi politiker signalera hur vi tänker. Kulturenheten, som bland annat delar ut kulturbidrag, ingår i det här arbetet. Där ska vi också gå igenom hur man arbetar och hur Kulturenhetens arbete är kopplat till kulturplanen.

Han noterar att det är väldigt många som har åsikter om Smot och att önskemålen om vad Spira ska användas till är många. Smålands musik– och teater ska exempelvis arbeta över hela länet, göra produktioner med musik, teater och dans, inte minst för barn och ungdomar. Tanken från början var ett hus för alla med ett brett innehåll. Att göra föreställningar med egna ensemblen och sedan fylla på med produktioner från fria kulturlivet och olika gästspel.

– Vi behöver ta ett steg tillbaka för att se uppdraget och om det står i paritet med resurserna. Kraven har fram tills nu varit större än de faktiska resurserna och det har skapat slitningar. Frågan är ju vad vi kan förvänta oss med de resurser vi har och vilket utrymme stora produktioner ger för annan verksamhet. Här måste politikerna vara tydliga med inriktningen.

Musikalen Les Miserables kostade netto 11, 5 miljoner kronor och gick back med sex miljoner. 

Rune Backlund säger att han är medveten om att det finns en publik som förväntar sig bra musikteater. Men musikalen Les Miserables kostade netto 11,5 miljoner kronor, musikalen On the town 6,8 miljoner kronor.

– Men ska vi ha lyskraft måste vi också diskutera om vi har råd med de stora och dyra produktionerna regelbundet. Så är inte uppdraget beskrivet.

Teatersalen är för liten och därför kan Smot inte sälja så många biljetter som man önskar. Går det att lösa?

– Det löser man inte. Det finns inte ekonomiska förutsättningar för det. När huset byggdes utsattes det för en bantning av lokalerna och redan där gjorde man en rad förluster. Att investera mer i Spira i dag är inte realistiskt när vi måste investera så oerhört mycket i vården. Smot har sin arbetslokal i Spira men huset kan användas av flera. De stora musikalerna riskerar att låsa lokalerna för andra stora event. Jag ifrågasätter också om ren konferensverksamhet är en affär för Spira.

Så vad kan utredningen landa i?

– Det kan jag inte säga nu. Men bygger man in för mycket i huset går ekonomin inte ihop. Det är politikens uppgift att reda i det och jag hoppas att vi kan signalera vår inriktning i budgeten och flerårsplanen.

Tvisten mellan Regionen och fackförbundet Symf om den sparkade musikern ska upp i Arbetsdomstolen (AD). HR–direktör Joakim Silva har redan sagt att oavsett utgång får musikern inte jobbet tillbaka.

Hur ser du på det uttalandet?

– Det får stå för Joakim Silva, det vill jag inte kommentera. Jag har läst och hört mycket om händelsen med musikern och Smot har tagit skada av diskussionerna. Nu landar frågan i AD och vi avvaktar vad beslutet blir. Vi måste förhålla oss till domen och först när den har kommit får vi politiker veta om vi har gjort rätt eller fel. Har vi gjort fel måste vi hantera det. Under tiden fram till AD:s dom kan vi inte ha ett vakuum utan vi måste jobba vidare med arbetsmiljöfrågorna.

Stora delar av orkesterns medlemmar har inte längre något förtroende för verksamhetschefen Per–Ola Nilsson. Hur ser du på kritiken mot honom?

– Det är en av de frågor som kommer upp på bordet när vi diskuterar hur styrningen och ledningen av Smot ska se ut.

Hans företrädare Malin Olsson (M) ansåg att frågan om den sparkade musikern skulle återanställas eller inte efter AD–domen inte var en politisk utan arbetsrättslig.

Hur ser du på den inställningen?

– Jag kan inte recensera min företrädare, säger Rune Backlund

 

ur Jönköpingsposten


Publicerat: 2019-01-28