Nya rekommendationer för korister och instrumentalister

Rekommendationer för att hindra smittspridning av Covid-19

 

Uppdatering pågår.

 

Inom kort kommer vi här att presentera utredningen som rör korister och Förbundsstyrelsen kommentarer om utredningens resultat
För blåsinstrument krävs lite mer tid i avvaktan på internationella undersökningar som pågår men vi hoppas att vi snart har ett resultat klart även för den gruppen.
För att inte det ska uppstå några oklarheter om vilken text som är aktuell när det ligger flera olika versioner publicerade samtidigt, eller olika med kort tidsintervall mellan byte, väljer vi att i god tid och i avvaktan på den färdiga utredningen avpublicera Förbundsstyrelsens formuleringar som varit publicerade här.
Frågor hänvisas till Gunnar Jönsson.

 

Här hittar du länkar till artiklar och forskning gällande Covid-19 sångare, musiker och aerosolspridning

 


Publicerat: 2020-07-27