Norsk försvarsmusik i kris!

25 miljoner i underskott och inga pengar till vare sig dirigenter eller vikarier. En absurd situation, menar  norska musiker. Läs mer här


Publicerat: 2018-01-23