Gratis hjälp till stråkmusiker

I dessa svåra tider i coronapandemins spår kommer nu violinbyggarmästaren Sebastian Skarp att erbjuda gratis hjälp till frilansande musiker. Alla stråkmusiker som i ett slag står utan inkomstmöjlighet erbjuds nu gratis hjälp med underhåll av instrument och stråkar i möjligast mån.

 

Sebastian Skarp
Violinbyggarmästare
Internationell expert
Juryledamot av 
Kungliga Musikaliska Akademien
Tel. 08-22 24 20 
Regeringsgatan 72
111 39 Stockholm
kontakt@sebastianskarp.se

Publicerat: 2020-04-03