Glädjande ja till upphovsrättsdirektivet

EU:s ministerråd har nu äntligen fattat det slutliga beslutet om att godkänna EU:s upphovsrättsdirektiv. En övertygande majoritet av EUs medlemsländer stödjer direktivet i sin helhet. Nu börjar arbetet med att ta fram förslag till implementering i svensk rätt. Läs mer här


Publicerat: 2019-04-15