Förslag till krispaket

KLYS, som är en samarbetsorganisation för utövare av musik, konst och litteratur (Symf är ett av medlemsförbunden), har lagt fram förslag till kulturell krisplan för Sveriges regioner. Läs förslaget här


Publicerat: 2020-04-17