Försenade inkomstuppgifter om fackföreningsavgift

 

 

Försenade inkomstuppgifter

Otydlig information från Skatteverket till Symf medförde att kontrolluppgifter om inbetald fackföreningsavgift till Symf dessvärre redovisades för sent. Det är enbart inbetalda avgifter som uppgår till 400 kr eller mer inom de tre första månaderna under 2019 som är avdragsgilla. Därefter upphörde avdragsrätten i enlighet med riksdagsbeslut.

För att korrigera detta gäller följande.

 

Du som inte har deklarerat ännu:

För sent inlämnad kontrolluppgift gör att informationen inte finns med på förtryckta inkomstdeklarationer. När en kontrolluppgift skickas in, uppdateras e-tjänsten per automatik där inkomstdeklarationen finns. Du behöver inte göra någonting.

 

Du som har deklarerat:

Om beslut om slutlig skatt redan meddelats, behöver du själv skicka in en begäran om omprövning med blankett SKV 6891 för att ändra beslutet. 

 

Vi beklagar det inträffade och det extra besvär det eventuellt innebär. 

 

Glöm inte bort vår deklarationsbilaga som även i år är tillgänglig för alla medlemmar som extra stöd när det är dags att deklarera. Finns att ladda ner från hemsidan. Självklart så ingår detta i medlemsavgiften.

Symfs Förbundsstyrelse

 


Publicerat: 2020-04-07