Corona-info och åtgärdsförslag

Information från Symf med anledning av COVID 19, 18 mars 2020

 

Symf föreslår åtgärder till regeringen 

 

Under det möte som Symf, tillsammans med andra representanter för kulturlivet, hade med regeringen föreslog Symf förändringar i a-kassans regler för att underlätta för alla frilansande musiker som över en natt blivit av med alla inbokade jobb. Vi vill att ett specialspår inrättas med tillgång till extra ersättningsdagar under den tid som regeringens inskränkningar för allmänna sammankomster gäller. De ersättningsdagar som man får tillgång till ska alltså inte påverka om man är inne i en ersättningsperiod redan och inte heller påverka framtida bedömningar om fortsatt a-kassa eller inte. Dessa extradagar ska bokföras som arbete om man redan har en ersättningsperiod igång.

Förslaget innehåller också att för specialspåret ska det inte finnas någon karenstid och det ska omfatta såväl löntagare som de som har firma. 

Ersättningsnivåerna ska motsvara normal a-kassa och är kopplat till faktiska avbokningar med anledning av regeringens beslut. 

Avsikten med det här förslaget är bland annat att undanröja hotet att de som nyttjar a-kassan står utan ersättning till sommaren, då jobben är färre, på grund av det stora antal dagar som förbrukas på grund av de vidtagna åtgärderna för att stoppa corona- epidemin

 

 

På mötet framfördes också förslag om att förändra regelverket för att kunna lägga företag vilande för att kunna få ersättning för a-kassa. Att i en sådan här situation tvingas lägga företaget som vilande för att få tillgång till a-kassa blir helt fel. Det är förstås viktigt att fortsatt kunna arbeta med firmans marknadsföring och annat för att efter den här krisen åter kunna stå på egna ben. Men fram till att situationen normaliseras behövs det hjälp. 

 

Ytterligare en fråga som väcktes var om en egenföretagare ska kunna permittera sig själv och därmed få tillgång till regeringens stödpaket. Detta kom det inget omedelbart svar på men det kan ändå vara bra att veta att frågan är aktuell.

 

Det fördes även diskussioner om att ge extra uppdrag till de tre allianserna, musik- dans- och teater, och att man den vägen kan hantera eventuella stödåtgärder. 

 

Ta kontakt med skatteverket och fråga om ditt företag omfattas den nya möjligheten att få redan inbetald skatt tillbaka. Detta innebär att företag kan få anstånd med betalning av skatter som arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Syftet är att säkra likviditeten i företag.

Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. MEN detta blir i själva verket ett lån som ska betalas åter så var uppmärksam på skuldfällan. 

Symf hoppas på att regeringen kommer med snabba besked om hur ett kulturpolitiskt stödpaket kan se ut. Vi tar gärna emot rapporter hur era olika uppdragsgivare hanterar era avbokningar. Det är viktig information för oss i våra fortsatta kontakter med regering och myndigheter.

 

Gunnar Jönsson, förbundsordförande


Publicerat: 2020-03-18