Publiken väntar (1)

Semestern är nära förestående och osäkerheten inför den kommande höstens planering har väl aldrig varit så här total. Efter mer än ett år av gungfly hoppas vi alla på att komma upp på lite fastare mark igen. Vaccinering pågår men fortfarande håller Covid-19 samhällets funktioner i ett fast grepp.

Beskeden från regeringen är fortfarande otydliga. Ambitionen finns att öppna för publik och datum annonseras men som vanligt kommer till sist reservationen: ...om smittspridningen så medger. Datum flyttas fram igen och planeringen får göras om. Det är trots allt självklart att man inte ska bidra till en förlängning av pandemin. 

 

Lägger man ihop alla signaler från olika myndigheter och folkvalda får jag känslan att man redan nu vet vad som kommer att hända i höst men inte vill kommunicera det annat än i små doser. Folkhälsomyndigheten meddelar att restriktionerna kommer att släppas långsamt och att en återgång till det gamla livet inte kan förväntas förrän 2022. Socialministern uttalar sig om ”det nya normala”. Den tydligaste signalen är att utredningen om kulturlivets återstart inte ska presenteras förrän i september. Med remisstider och kommande beslut av regering och riksdag är de åtgärder som förslås inte möjliga att verkställa förrän kanske runt årsskiftet. Mitt budskap utifrån denna spådom är att det är lika bra att riva av plåstret med en gång om man inte tror att det är möjligt med en återöppning innan 2022. Det är viktigt både för arbetsgivarna och deras möjlighet att planera verksamheten, men även för de anställda som inte heller kan planera sin vardag. Men framför allt viktigt och avgörande för frilansarna.  

 

Vi riskerar ett historisk kompetenstapp och det kommer nu fler rapporter om att det börjar bli svårt att få tag på vikarier. Många sitter på skolbänken då ersättningsdagarna från a-kassan börjar ta slut och studier är det enda alternativet till att tvingas till ett arbete man inte vill ha. Att en del redan nu tvingas tacka nej till vikariat på grund av studier visar tydligt på den utvecklingen. 

Ju längre tid det tar innan våra kollegor åter kommer i arbete desto mer lockar nog tanken på ett tryggare arbete i en annan bransch. Vår uppmaning tål därför att upprepas, välj om möjligt alltid en frilansare som vikarie.

 

Symf är politiskt obundet. Vi tar inget partipolitiskt ställningstagande och vi som är förtroendevalda är i våra uppdrag opolitiska. Symf uttalar sig endast om innehållet i de politiska förslag som presenteras och lägger inga partipolitiska värderingar i svaret. Vi värnar principen om en armlängds avstånd. Så har det varit sedan mycket lång tid tillbaka. Det är principer som vi håller hårt på och de har tjänat oss väl. I de sammanhang där vi ingår tillsammans med andra organisationer väger vi innehållet i gemensamma uttalanden mycket noga.

 

Nästa år är det val och med stor sannolikhet kommer valrörelsen att starta redan i höst i ett extremt polariserat politiskt klimat. Mitt i allt pandemielände måste vi ändå konstatera att så många rubriker som handlat om kulturlivets förutsättningar har vi inte sett på många år. Det är därför inte otroligt att kulturen kommer att få en större roll i valrörelsen. Vi vill gärna prata om kulturens positiva effekter både för samhället och den enskildes välbefinnande. Vi välkomnar och deltar gärna i debatt om det självklara med kulturen som en offentligt finansierad stöttepelare i ett samhällsbygge.  

 

Det jag är orolig för är att tolkningen av ordet kultur istället kommer att handla om något helt annat och kanske inte på det sätt som vi önskar. Det finns nämligen ett problem med ordet. Antingen omfattar det musik, teater, konst eller också associeras det till den politiska debatten om integration.

 

Det kan därför bli svårnavigerat i valrörelsen. Strategin för Symf måste vara att hålla fast vid de principer som förbundet har använt sedan start. Vår trovärdighet är stadigt förankrad i våra stadgeenliga grundvärderingar om ”grundläggande demokratiska principer och respekten för alla människors lika värde”. 

 

 

 

Gunnar Jönsson 

förbundsordförande


Publicerat: 2021-05-28