Ordförande Bo Olssons ledare november 2016

Den 9 november 1989 öppnades gräns-övergångarna mellan Öst- och Västtyskland, och muren föll. Den 9 november i år valdes Donald Trump till USA:s president, han vill bygga en mur. Kommer man i framtiden att se de senaste 27 åren som en parentes i historien, ett experiment med en öppnare värld? Det återstår att se.

 

Visst har öppenheten en baksida, den process vi känner som globalisering lämnar många utanför. Livet upplevs som styrt av en ansiktslös marknad som ger upphov till både maktlöshet och ilska. Att detta skapat en grogrund för populistiska rörelser både i USA och Europa är inte alls förvånande. Men vi får inte, och kan inte, acceptera enkla svar på komplicerade frågor. Vi ska inte heller demonisera de människor, grannar, arbetskamrater, kanske vänner, som tar till sig budskapen. Om vi gör det har populisterna lyckats. Att vi hamnat där vi är beror snarast på att alltför många etablerade politiker styrs av opinionsundersökningar och krasst egenintresse. Till detta kommer ett medielandskap som erbjuder både snabba och sensationella nyheter med ett knapptryck och skapat begreppet faktaresistens.

 

Om utvecklingen fortsätter i dagens riktning är det uppenbart att även kulturen kommer att påverkas på sikt. En ideologi som bygger på enkla lösningar och svart och vitt har sannolikt inget intresse av att ge stöd till konstarter som speglar och problematiserar tillvaron utifrån både tradition och nyskapande. Men detta betyder samtidigt att vår roll i samhället blir än viktigare och uppdraget att komma ut bland människor och bli en bred angelägenhet är avgörande. Detta gäller inte bara våra genrer, utan all musik och alla musiker!

 

Vi blir alla äldre, och medelåldern i Sverige stiger sakta men säkert, höjningen motsvarar ett ytterligare levnadsår vart sjunde år. Dessutom är inträdesåldern på arbetsmarknaden märkbart högre i Sverige än i andra länder. Sammantaget innebär detta att pensionsystemen urholkas. Att hantera detta är inget en politiker önskar, men det måste göras för framtiden. Som det nu ser ut kommer förslaget att höja den lägsta och högsta gränsen för pension i LAS * tidigast att genomföras 2026.

 

För vår del kan vi konstatera att vi hunnit längre än arbetsmarknaden i övrigt för att hantera några av utmaningarna med ett långt arbetsliv. Den 1 november lanserades SOK-stiftelsen, Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse. Sannolikt kommer de möjligheter stiftelsen erbjuder att bli än viktigare i framtiden. Läs gärna mer på www.sokstiftelsen.se. Men, och ett viktigt men, de lösningar som SOK-stiftelsen erbjuder bygger helt på frivillighet och ska inte ses som en del i pensionssystemen.

 

När ni läser detta har vi genomfört vårt avtalsråd inför nästa års centrala förhandlingar. Förhoppningen är förbundsstyrelsens förslag till mål har fått ett tydligt stöd. Det behövs för att ge styrelse och förhandlare styrka i de sannolikt tuffa förhandlingar som väntar.

 

Ta hand om er, och när det är dags:

God jul & Gott Nytt År!

 

 

Bo Olsson
förbundsordförande

 

 

* Förslaget innebär att den lägsta åldern för pensionsuttag höjs till 63 år och rätten att kvarstå i anställning höjs till 69 år. Sannolikt kan förändringarna införas stegvis.


Publicerat: 2016-11-28