Ledare maj 2016

Låt oss starta studiecirklar

Jag har åter fått möjlighet att dela med mig lite av mina personliga tankar runt Symf.  Det är några saker jag vill utveckla lite mer ingående.

 

Men först kan vi konstatera halvvägs in i 2016 att Symf behövs. Mängden ärenden tycks aldrig sina. Det som har krävt mest tid är självfallet hotet om nedläggning av Västerås Sinfonietta. Där har vi använt alla de möjligheter som lag och avtal ger oss för att förhindra de katastrofala planer som inledningsvis presenterades.

Nådde vi ända fram? Nej det gjorde vi inte eftersom trots allt ger de lagar som finns arbetsgivarna sista ordet i det här fallet. Tyvärr så finns det ingen lag emot illa genomtänkta beslut. Men det har kostat att driva igenom beslutet om sänkt tjänstgöringsgrad och våra medlemmar får en viss kompensation. Det politiska efterspelet är dessutom långt ifrån klart.

 

Årets avtalsrörelse är avklarad. En ny överenskommelse har skrivits under. I stort sett är det ett rent löneavtal med få nyheter. Det är vi nöjda med sett från utgångsläget där vi stod inför en massiv kravbild som skulle förändra villkoren kraftigt för er. Det var allt från krav på ökad tillgänglighet genom arbetstidsavtalet till förslag på indragen ersättning för fackligt arbete.

Förhandlingarna fördes i stort i en god ton och med en vilja från båda parter att hitta lösningar. Men man kan inte komma från att vi stod mycket långt från varandra i en del frågor. Där har ni förklaringen till alla arbetsgrupper. Jag tror att båda parter insåg att det inte är konstruktivt att stånga sig blodig när ingen vill ge med sig och tiden var knapp.

 

Vi går därför i princip redan nu in i nästa avtalsrörelse och inför den ska ett antal frågor utredas.

 

Vad sägs om lokala ”studiecirklar”?

Om det arbetas lokalt med dessa frågor under hösten så kan vi med kraft och mandat gå in i de arbetsgrupper som ska arbeta fram till årsskiftet med följande frågor.

 

Kollektivavtalets utformning: Utformningen av det avtal som vi använder är inte anpassat till hur verkligheten ser ut i dag, inte minst sett till de avtalstecknande parternas inbördes förhållande.

 

Arbetstidsavtal: Att det heltidsarbete som det är att vara professionell korist och instrumentalist är krävande och utrymme för återhämtning är helt avgörande kommer vi aldrig att ge avkall på. Hälsa kan inte bytas mot pengar.

 

Förtroendemannalagen och ersättning för fackligt arbete: Här gäller det att slå vakt om rätten till ersättning när fackligt arbete ligger utanför schemalagd arbetstid.

 

Praktikantavtalet: Att det nuvarande måste ses över är helt uppenbart. Med tanke på de rapporter som ständigt kommer in hur man i den gråzon som avtalet medger hanterar ledigheter måste det nog övervägas om inte all praktik ska stoppas i väntan på ett nytt avtal.

 

Så här års är det dags för Förbundsmöte. Ett av de få tillfällen som representanter från hela landet träffas och utbyter erfarenheter.

2017 är det många platser som är öppna för nyval. Dagens styrelsesammansättning motsvarar inte på något sett hur Symf ser ut i dag. Vi har endast en kvinna i styrelsen som ordinarie ledamot. Medelåldern är över 50 år. Jag är helt övertygad om att det bland våra medlemmar finns både fler kvinnor och  många yngre medlemmar som vill fortsätta att föra Symf vidare. Det måste bli en förändring om vi med trovärdighet ska kalla oss en modern fackförening. Fler kvinnor och en för övrigt mer balanserad sammansättning sökes. Hjälp valberedningen inför 2017.

 

Som frilansare kan jag till sist inte låta bli att ta tillfället i akt om en vädjan. Alla ni som har en fast anställning och spelar i kyrkor och för andra fristående arbetsgivrare:

Hjälp till att hålla gagerna uppe. För frilansarna är det avgörande.

 

Gagerna i kyrkorna har inte rört sig nämnvärt de sista åren och vi måste gemensamt ta ansvar för en löneutveckling även där för våra medlemmar. 

 

Vi kommer snart med nya rekommendationer för minimitariffer på hemsidan. Följ dessa för frilansarnas skull.

 

Till er som måste/ska arbeta på olika festivaler och sommarproduktioner: Se till att få justa villkor. Får ni inte det, ring Symf. 

 

Med detta vill jag å hela förbundsstyrelsen vägnar önska alla en skön sommar och en trevlig ledighet.

 

 Gunnar Jönsson, vice ordförande


Publicerat: 2016-05-25