Gratis är gott?

Gratis är gott

 

Efter ett år kom skolinspektionens beslut angående den anmälan mot Huddinge kommun som Symf lämnade in. Frågan gällde rätten till kommunal barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid i stället för nattis. Barnens bästa i kombination med att kunna utöva sitt yrke. 

 

Vi ville ha prövat hur långt strävansmålet i skollagen, så som det är beskrivet i förarbetena och lagtext, ger föräldrar möjlighet att på samma villkor som yrkesverksamma på normala kontorstider känna att man inte ska behöva välja mellan sitt yrke och barnens bästa. Dessvärre avslog Skolinspektionen vår anmälan om att Huddinge kommun brustit. Konsekvenserna av detta för ensamstående föräldrar eller där båda arbetar på kvällar och helger blir stora. Som vi tolkar beslutsunderlaget ger Skolinspektionen oss rätt i sak men lagen ger inte mandat att kräva ändring av kommunens beslut. Nu går Symf vidare för att få till en starkare skrivning i skollagen. Inte minst i skenet av att barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020.

 

Så här skriver UNICEF:

”Genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter. Barnkonventionen får en högre status som svensk lag men det innebär inga nya rättigheter för barn. Det kommer dock att bli skillnad genom att det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsende och andra beslutsfattare, att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar (till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken) och kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar – något som tidigare inte varit möjligt. Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.”

Vi kommer inte att ge upp vårt arbete för en förändring av rätten till barnomsorg som är anpassad till våra yrkens arbetstider.  

 

Upphovsrättsdirektivet har nu slutligen godkänts i EU. Nu ska det implementeras i svensk lag inom två år. Beslutet kommer att innebära internets död, om man lyssnar på kritikerna, eller att kulturutövare nu får chans att ta del av de vinster som genereras på nätet, om man lyssnar på ett enigt kultursverige. 

I politikens värld så uppstod en nästan total enighet – (S) undantaget – om hur dåligt detta förslag var. Partier som i normala fall inte har något emot att lappa till storföretag lierade sig med partier som högt och tydligt förespråkar den enskildes rätt och möjlighet, ibland skyldighet, att skapa sig en egen försörjning och förmögenhet. Speciellt märkligt blir det i de partier där motståndet mot offentlig finansiering av kultur är stort. Framför allt i ungdomsförbunden. Kulturarbetare ska minsann stå på egna ben och samtidigt underminerar man möjligheten att göra det. Och det är ju klart, det blir jobbigt att stå upp för en åsikt om det drabbar den egna plånboken och det inte längre är andra som ska betala priset för att det fortfarande ska varar ”gratis”. Gratis är inte gott för de som utan ersättning lagat maten.

 

En för oss mer positiv politisk enighet är att kulturutskottet är överens om att samverkansmodellen är underfinansierad och måste stärkas. Jag var på en träff anordnad av KLYS och fick där åter möjlighet att träffa kulturutskottets medlemmar.Samtliga partier var representerade. Det är glädjande att det verkar finnas en bred kulturell kompetens hos ledamöterna, inte bara teoretiskt utan också praktiskt. Jag fick intrycket av att man har valt att arbeta i det utskottet och inte enbart blivit tilldelad den uppgiften. 

 

Som jag uppfattade det finns nu en tydligare, måhända lite självkritisk, ambition att ta ansvar för att försöka göra kulturen viktigare i den allmänpolitiska debatten, något som Symf länge krävt. Det skapas opinioner snabbare i dag och det är otroligt viktigt att de som är våra vänner inte är passiva utan leder opinionsbildandet. 

 

Lika viktigt är det att vi hjälper dem i opinionsarbetet både som förbund och som enskilda medlemmar. Anslag till kulturen är lätta att angripa men svåra att försvara. Nu senast var det en representant för friidrottsförbundet som i en insändare i en av våra kvällstidningar tyckte att ombyggnadspengarna till operan skulle gå till idrotten i stället eftersom “till operan, dit går endast överklassen”.

”Hä löns int förklara för den som int begrip nåt” som Ingemar Stenmark lär ha sagt. Men däremot ska vi arbeta för att höras mer än de som lever ett helt liv utan att förstå vad ett rikt kulturliv tillför. Det är inte utan att man tycker lite synd om dem.

 

Ha en trevlig sommar och semester så tar vi nya tag till hösten. Håll koll på hemsidan får du veta hur du når oss under sommaren. 

 

 

 

Gunnar Jönsson 

förbundsordförande


Publicerat: 2019-05-27