Frilanskrönika september/oktober 2020

Alla bär ansvaret för frilansarnas överlevnad

Sällan har en bransch prövats så hårt som scenkonsten under Corona-året 2020. Kontrakt och engagemang ställs in till höger och vänster, ibland utan laglig grund. Skyddsnätet som a-kassan ska innebära har uteblivit för många frilansare. Flera stora orkestrar och körer har totalt vikariestopp. Mötet med publiken har ersatts av streamade konserter. Bättre än ingenting förstås, men ett frustrerande och otillräckligt substitut.

 

En nagel i ögat för frilansare är att man på flera av dessa digitala konserter kunnat se vikarierande musiker som har fast jobb i andra orkestrar. Det finns en känsla hos många medlemmar i vår avdelning att de få frilansengagemang som finns ofta går till arbets-
befriade orkestermusiker. Detta har alltid förekommit, men problematiken det ger upphov till har drivits till sin spets under detta år av giglöshet.

 

Symfs frilansavdelning har jobbat mycket med den här frågan de senaste månaderna. Vi har skrivit till alla våra avdelningar och bett dem att prioritera frilansare för vikariat. Vi har kontaktat arbetsplatser direkt när rapporter kommit in till oss om arbetstillfällen som gått till fast anställda. Vi har pratat direkt med arbetsgivare och uppmuntrat dem att ha som policy vid rekrytering av frilansensembler att inte tillfråga musiker som har fasta jobb. På sociala medier har både Symf och enskilda frilansare vädjat till våra heltidsanställda kollegor om att de ska tacka nej till extrajobb.

 

Allt vi kan göra är förstås att vädja. Det går inte (och ska inte heller gå) att lagstifta om att man inte får lyfta lön motsvarande mer än 100% anställning. Ingen kan åläggas arbetsförbud, vilket också gjorts tydligt av arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst i samtal med Symf. De vill inte detaljstyra sina institutioner genom att gå ut med en uppmaning om att inte hyra in musiker från andra orkestrar. Det är helt enkelt inte så det fungerar i Sverige.

 

Vad man hade velat är förstås att varenda arbetsgivare i Sverige, både de stora institutionerna och de självständiga aktörerna, själva insåg den stora risken i att erbjuda vikariat till redan heltidsanställda musiker. Att det finns en stor och kompetent frilansmarknad är ju en förutsättning för att orkestrar och körer ska kunna driva sin verksamhet. När man nu i den ena artikeln efter den andra läser om frilansare som tvingas lämna yrket blir man väldigt orolig att musiklivet ska vara urlakat under lång tid framöver.

 

Det ska tilläggas att vissa institutioner varit väldigt medvetna och uteslutande anställt frilansare under den här perioden. Vi hade önskat att alla arbetsgivare såg värdet i att göra så.

 

Det kan inte bara ligga på frilansarna själva att ordna upp sin situation. Inte heller våra fast anställda kollegor ska behöva bära hela ansvaret. Staten och våra politiker kommer inte kunna kompensera för arbetsbristen genom sina bidrag och försiktiga lättnader av restriktionerna. Frilansmarknaden är något som alla, inte minst våra arbetsgivare, måste värna om. Annars kommer detta virus skada vår bransch permanent.

 

Nu till något annat: Att många frilansare hamnat i en oerhört utsatt ekonomisk situation har gjort att många riskerar att tvingas gå ur facket för att man inte har råd att betala avgiften. Frilansavdelningen erbjöd i somras en återbetalning till de medlemmar som ansökte om att få tre månaders avgiftsfrihet, vilket vi hoppas gav viss lättnad. Vi vet att många fortfarande har svårt att betala fackavgiften, så vi vill tipsa om att man kan sänka sin månadsavgift genom att justera sin årliga inkomstnivå, ifall den förväntas bli lägre än vanligt i år. 

 

Till sist vill vi från frilansstyrelsen publicera en liten punktlista med andra tips om hur ni kan ta del av och påverka det fackliga arbetet:

 

• Hör av er med feedback och läges
   rapporter till avd14@symf.se, vi 
   behöver er!

• Gå med i Facebook-gruppen SYMF 
   frilans.

• Lägg till avd14@symf.se i listan över  
   betrodda avsändare för att inte missa 
   viktig information.

 

 

Frieda Mossop

vice ordförande, frilansavdelningen