Ledare publicerad i Symfoni september 2015

Faktura eller lön Ska jag starta eget företag och börja fakturera? Det är en fråga som jag får väldigt ofta. Jag ska här ge min personliga syn på saken utifrån min erfarenhet som både tillsvidareanställd och som frilansare.

 

Är man frilansare och jobbar mot institutioner eller arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal, bör man ta uppdragen som löntagare. Varför då? Då får man rätt till sjuklön, försäkringar (och då menar jag inte enbart instrumentförsäkring som jag rekommenderar alla frilansare att teckna) såsom arbetsskadeförsäkring, ansvarsförsäkring samt arbetstidsavtal och tjänstepension. Dessutom slipper du betala in sociala avgifter och skatt på det du får ut som lön. Det sköter nämligen arbetsgivaren.

 

I mitt fall så måste jag ta ut i stort sett allt jag tjänar som lön om jag nu vill ha mat på bordet och råd att betala hyran. Då måste alla sociala avgifter och skatter betalas. Är det dock så att man tjänar väldigt mycket som frilansare dvs en bra bit över 30.000 kr i månaden i snitt per år, kan det finnas skattetekniska fördelar med att fakturera. Detsamma gäller om man har en tillsvidareanställning som grund och tar extrajobb utöver den anställningen. Kyrkorna erbjuder inte samma försäkringsskydd som institutionerna. Där blir skillnaden i realiteten mindre mellan att ta ersättningen på faktura eller som lön. Men jag tycker ändå att det är enklast att ta ersättningen från alla speljobb som lön om det nu inte är så att arbetsgivaren kräver att man ska fakturera.

 

Vill man inte starta eget företag i sådana fall så kan man få hjälp med fakturering via ett faktureringsbolag. Jag rekommenderar det samarbete vi har med Musikerförbundet och deras servicebolag AMA. Ytterligare en aspekt är A-kassan. Så länge du har en aktiv firma är det svårt att få ut a-kasseersättning. Om man nu ändå vill fakturera så kommer ofta en fråga – hur mycket sociala avgifter skall man lägga på? Min rekommendation är minst 35 procent. Då konkurrerar vi på ungefär lika villkor kostnadsmässigt med de som tar ersättningen som lön. Man får med den procentsatsen kostnadstäckning för motsvarande utgifter som arbetsgivaren har. Kom ihåg att om man har startat en firma är det inte helt enkelt att lägga ner den och det kan kosta både tid och pengar.

 

En annan vanlig fråga är huruvida facket kan stödja de som fakturerar. Här blir det lite problematiskt. Vi kan inte gå in och förhandla gager, arbetstider eller arbetsmiljö. Däremot så kan vi så klart komma med rekommendationer, rådgivning och viss juridisk hjälp. En aspekt som de flesta inte tänker på är att arbetsgivaren är skyldig att till lokal Symfklubb utbetala 0,2 procent på lönesumman. Den summan slipper arbetsgivaren betala för de som fakturerar, vilket alltså leder till att det Symf får mindre pengar varje år.

 

Fredrik Dickfelt, frilansordförande