Frilanskrönika oktober 2017

 

Frilanskollegor!

Så har en sommar gått och jag hoppas att alla fått en avkopplande och skön sommar med vänner och familj. 

Som frilansare är ju sommaren även ett arbetstillfälle och förhoppningsvis har ni haft en bra arbetssituation och fått de ersättningar och kontrakt ni har rätt till.

Det finns dock all anledning att rapportera in avvikelser eller sådant ni upplever som felaktigt eller kränkande till oss i styrelsen. Det underlättar framtida arbete och kanske kan vi rätta till något även i efterhand.

Jag har själv åkt runt till några spelplatser och kollat in miljö och arbetsvillkor under sommaren. Mycket har blivit bättre men ibland så förvånas man ändå över hur svårt det kan vara att få arbetsgivarna att följa gällande avtal och att förstå frilansarens verklighet och respektera detta.

 

Vi har fått en ny förbundsstyrelse i Symf, en unik sådan. För första gången i Symfs historia sitter en frilansare som Förbundsordförande, nämligen Gunnar Jönsson. 

Gunnar har därmed avgått som ordförande för avdelning 14 och jag har trätt in som tf ordförande fram till ett nytt årsmöte. Vi tackar Gunnar varmt för det fina arbetet han gjort för avdelningen.

Som vice ordförande har vi en korist, Anna-Karin Simlund, som redan visat sin styrka i arbetet med rätten till barnomsorg på kvällar och nätter, nu senast i Stockholmsregionen. 

Vi önskar dem all lycka i det fortsatta arbetet med att föra förbundet mot en lysande framtid.

 

Medlemsantalet i frilansavdelningen ökar stadigt vilket är mycket glädjande. Men vi ser också med sorg att många väljer att lämna yrket då villkoren för att kunna leva som frilansmusiker hårdnat. Vi måste därför intensifiera arbetet med att påverka makthavarna att satsa på kulturen. Symf initierar flera olika vägar för att få igång en dialog och påverkan på politiker på nationell och regional nivå. Om ni vill hålla er lite à jour och hjälpa till att sprida kunskaper kring konstens villkor så rekommenderas att gå in på KLYS:s hemsida www.klys.se (KLYS = Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Där finns många fina tips och intressanta artiklar samt manifest kring kultur och en broschyr om ”Att ta betalt!” Gå dit och läs! Symf är en av medlemmarna via Federationen Svenska Musiker (FSM)

Glöm för all del inte heller att skriva in er i Frilanskatalogen på hemsidan så att framtida arbetsgivare lätt kan hitta er.

 

Efter många och delvis svåra förhandlingar skrevs att nytt 3-årigt avtal med Svensk Scenkonst under den 2 juni. Oklarheter kring tolkningar av vem som har företrädesrätt att skriva avtal med Svensk Scenkonst har försvårat förhandlingarna samt tagit kraft från andra viktiga frågor. Vi hoppas att inför nästa avtalsomgång så har dessa frågor lösts så att vi kan gå vidare med bland annat löner och andra arbetsvillkor. Tyvärr så nådde vi inte framgång med att höja procentsatsen för korister för att få jämställda löner mellan instrumental- och vokalmusiker. Problem uppstod då det visade sig att Musikerförbundets del av avtalet inte hade följt med i övergången från divisorer till procentsats. Det oroar mig att arbetet med att få likartade lönevillkor är så svårt trots att avtalet så länge haft inskrivet att lönerna ska jämställas. Frågan ska dock behandlas under avtalsperioden och då kan en höjning av koristernas procentsats komma att ske tidigare, dvs under nuvarande avtalsperiod.

 

Det ser ut som att ett Musikens Hus i Stockholm kan komma snabbt närmare ett förverkligande. I postens gamla sorteringscentral i Tomteboda öppnas möjligheter för ett kulturhus med stor bredd då Musikverket, Allianserna med flera visat intresse att flytta dit. Förhandlingar pågår och vi hoppas att Stockholmsregionen snart kan få ett hus där man kan hyra in sig för att öva och musicera till en rimlig kostnad.

 

Nu är SOK, Scenkonstens Omställnings- och Karriärsväxlingsstiftelse, igång med att arbetet att hjälpa de som ansökt om stödet. En av avtalets viktigaste frågor var att skapa bättre förutsättningar för frilansarna som har varit eller är anställda vid offentligt finansierade scenkonstinstitutioner att kunna få ta del av de pengar som avsatts. Vi kommer att återkomma om vilka villkor som gäller och hur man gör i en senare artikel. Under tiden rekommenderar jag att gå in på SOKs hemsida och läsa på www.sokstiftelsen.se

 

Vi kommer att justera minimitarifferna så att de ligger i nivå med Musikerförbundets minitariffer. Inom frilansavdelningens styrelse kommer framöver att diskuteras hur vi ska stärka avdelningens representation i hela vårt långa land. Kanske blir det någon form av regionala ombud med bredare mandat som blir den framkomliga vägen. Höstens arbete får ge svar på den frågan. Alla tankar kring detta välkomnas varmt! 

 

Med förhoppning om en fruktbar höst med många arbetstillfällen! 

 

Sten Dereman

tf ordf. Avd 14 Frilans

 

Kontakta Sten Dereman