Frilanskrönika november 2018

 

Frilanskollegor!

Har du fått mejl ifrån undertecknad? Om inte är det kanske läge att kolla så du verkligen tillhör frilansavdelningen. En del tillhör felaktigt någon lokal klubb utan att vara anställd på den arbetsplatsen.

 

Frilansavdelningen får ofta frågor gällande lönesättning, fakturaunderlag, nivå på gager, pensionssparande och annat smått och gott. Jag deltog i kursen Din frilansekonomi hos Kulturekonomins Mats Möller (tidigare ordförande i avdelning 14, frilans) och hoppas att med min nyvunna kunskap kunna reda ut ett och annat och förklara varför stora avdrag på inkomst av tjänst kan vara dåliga för ens framtida ekonomi.

 

Pensionsmodellen i Sverige är, enkelt förklarad:  Du arbetar, betalar skatt och får så småningom pension. Ca 17% av din pensionsgrundande inkomst sätts av till din allmänna pension, upp till gränsbeloppet. Pensionen räknas på allt arbete under ditt yrkesliv.

Våra inkomster upp till 504.375 kr/år (42.031 kr/månad) är pensionsgrundande och brytpunkten för statlig skatt är 468.700 kr/år (39.058 kr/månad).

Vissa avdrag på tjänst minskar inte den pensionsgrundande inkomsten (PGI).

• Resor till och från arbetet

• Dubbel bosättning

• Underskott i näringsverksamhet

 

Avdrag som minskar PGI:

• Övriga utgifter/kostnader

• Tjänsteresor

• Pensionsförsäkring

Avdrag för tjänsteresor är ändå nödvändiga när skattepliktig reseersättning betalas.

 

Inäringsverksamhet blir avdragen mer värda eftersom avdrag för kostnader görs innan man betalar sina egenavgifter.  Dock är bra att komma ihåg att inte onödigt dra på sig kostnader i tron att avdraget kompenserar för kostnaden, för det är fortfarande en kostnad.

Är det kanske bäst att fakturera allt arbete? Nja, kanske ur ekonomisk synvinkel. Men om man ser lite bredare, arbetsrättsligt till exempel, finns det problem och man måste i så fall ha väldigt bra företagsförsäkringar. Institutionerna betalar in till vår tjänstepension, drygt fyra procent, om inte jag minns fel, men inte alla institutioner ger faktaunderlag som innehåller beloppet för tjänstepension. 

 

Vad med sparande i en vanlig pensionsförsäkring? Nej, det är en dålig affär så länge du tjänar mindre än 39.058 (42.031) kr/mån. Det är dock alltid bra att spara i någon annan form, privat, med redan beskattade pengar. Har man lån är amortering på lånet ett väldig bra sparande och sedan finns det ju andra sparformer (räntebärande konton, fonder och annat.

 

På Symfs hemsida finns våra minimitariffer att rätta sig efter vid giggande. Bra att ta en titt där, du kan också slänga iväg ett mejl till oss om du känner dig osäker. Kom ihåg att värdera ditt arbete och din kunskap tillräckligt högt!

Fortfarande vill jag uppmana alla frilansare att fortsätta skicka in uppgifter på våra löner till frilansstyrelsen för att vi ska kunna följa upp det ganska så nya frilanslönesystemet.

 

Symf har olika avgiftsnivåer beroende på inkomst. Du kan meddela Maggan margareta.strid@symf.se om du har hamnat på fel nivå för SYMF har ingen möjlighet att kontrollera dina inkomster. På nästa sida ser du en tabell över våra avgiftsnivåer.

 

Här i Skåne har vi börjat fila på hur vi kan arbeta för rättvisa strukturer för det fria musiklivet. Fortsättning följer.Vill du engagera dig fackligt? Glada frilansare är välkomna med sin intresseanmälan antingen till undertecknad eller till valberedningen. Vi välkomnar speciellt frilansare som bor utanför Mälardalen. 

 

Bryndis Bragadottir

ordförande avdelning 14, Frilans!