Frilanskrönika november 2017

 

Frilanskollegor!

Så är vi inne i november och kylan börjar komma krypande över hela vårt avlånga land. Kryper av olust gör det också när man får ta del av alla fullkomligt avskyvärda berättelser under #metoo-kampanjen och i dess kölvatten. Skådespelarna startade och kort därefter följde 653 kvinnliga sångare i uppropet #visjungerut. Kollegor som utsatts/utsätts för fruktansvärda kränkningar. Låt oss alla hjälpas åt att ta höjd för att stoppa detta maktmissbruk och de sexistiska attityder som finns inom vår bransch. Nu är det scenkonsten som får detta på sig men jag är övertygad om att detta finns inom många branscher: sjukvården, universiteten, den politiska världen, med fleral. Faktiskt gick över 4000 kvinnliga jurister, precis i skrivandets stund, ut med uppropet #medvilkenrätt. Man skulle, i fallet med scenkonsten, kunna säga att det skapas grogrunder när man underfinansierar så att allt färre jobb finns, medan utbildningssidan snarare ökar. Låt oss agera direkt och hjälpa våra kollegor att säga ifrån, men också genom att påverka politiker att skapa mer resurser för vår viktiga verksamhet.

 

Det kommer fler och fler frågor kring hur man gör för att starta egen firma och hur mycket man ska fakturera. Rent generellt ger jag rådet att ta ut gaget som lön då det är många osynliga förmåner man erhåller vid en anställning, var sig den är fast eller tillfällig. Om du ska fakturera är det rimliga att lägga på betydligt mer än de  28,97 % som utgör de så kallade sociala avgifterna. Vill du ha del av en tjänstepension, som de flesta anställda idag har, måste du lägga på ytterligare 4,5 %. Allt detta görs på överskottet du har i din firma, alltså efter de kostnader som du har för inkomsten. Du som har startat eller funderar på att starta en firma – gå in på skatteverkets hemsida www.verksamt.se. Där finns allt du behöver veta och hur du ska gå tillväga. Vidare finns gratis kurser på många orter i enkel bokföring. Om man bara har några få gig per år som kräver att du fakturerar finns det ett antal firmor som gör detta åt dig mot en avgift. De fakturerar och betalat in skatter åt dig och du får en utbetalning på din nettolön. Frilansavdelningens styrelse diskuterar fortlöpande hur vi ska kunna stötta egna företagare och hoppas kunna komma med förslag på ett mer aktivt stöd för er därute inom en snar framtid.

 

Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en ständigt pågående kamp som vår outtröttlige vice ordförande i Symf, Anna-Karin Simlund, kämpar på med dagligen. Nu har politikerna i Stockholm backat från nedläggningshoten men kravet är dock att man måste lämna in ett schema 2 veckor innan för att få sin barnomsorg. Detta skapar problem för de som blir uppringda kvällen före om jobb.Tidigare fanns det en pool med timmar som man kunde ringa in vid akuta jobbtillfällen. Denna poolmöjlighet är nu borta i Stockholms stadsdelsnämnder. Vi måste finna en lösning på detta. Har du idéer på hur man skulle kunna konstruera ett flexibelt system för oss frilansare som samtidigt tar hänsyn till alla arbetstagares rätt till framförhållning i sitt arbetsliv, skriv till oss. Frilanstyrelsen arbetar vidare i frågan.

 

Det rör på sig i samhället vad gäller roller och villkor i arbetslivet. Vår bransch är långt ifrån fredad! Yrkesrollen kan komma att omdefineras, det har redan på vissa områden, och våra arbetstider, vilodagar och överspelningstid är ständigt satta under lupp av ledningarna för våra hus och spelplatser. Låt oss lyssna och notera vad som rör sig och skicka in till oss i förbundet så att vi bättre kan förbereda vårt arbete. För det är ett ständigt arbete.

 

Ett annat ständigt arbete är att höja kvaliten på våra utbildningar så att vi kan tillfredsställa marknaden med musiker utbildade vid våra svenska läroanstalter. Arbeta lokalt och slåss för de kommunala musikskolorna, för den ”långsamt komponerade” musiken och glädjen att få spela och sjunga tillsammans. Det är otvivelaktigt en av de bästa mediciner vårt samhälle kan ta för att motverka allt från rasism till utbrändhet. Sjung och spela nu av hjärtans lust in alla de fina högtider vi har framför oss. Håll fanan högt och tolerera inga övergrepp!

 

Sten Dereman

tf ordförande avdelning 14, Frilans!