Frilanskrönika september 2016

 

Varning för Försvarsmusiken!

Vi alla som jobbar som frilansare vet hur ett engagemang går till. Vi blir kontaktade allt mellan månader till några minuter innan repetitionen börjar. I de allra flesta fallen sker det via sms eller telefonsamtal. Om detta har vi skrivit förut och påpekat vikten av att verkligen få en dokumentering av anställningen. Både försäkringskassan och a-kassan kräver en noggrann redovisning och i det förstnämnda kan det behövas för flera år tillbaka. Inte så sällan litar man då på att det arbetsgivarintyg som i de flesta fall skrivs räcker som underlag.

 

Är inställelsetiden kort, jag menar om man blir tillfrågad och börjar anställningen samma dag, är risken för att bli avbokad obefintlig. Men blir man tillfrågad någon dag innan eller mer blir det allt viktigare att se till att man har fått ett besked motsvarande skrivningen i kol-lektivavtalet, nämligen ”Mom 9 Anställningskontrakt”:

Musiker, korister och repetitörer anställes enligt detta avtals bestämmelser och – utom i fall av anställning under 1 månad – med kontrakt. För anställning understigande 1 månad ska i förväg informeras om anställningens ingående som upphörande, arbetets omfattning, lön och annat som är av väsentlig betydelse. Fullgörande kan ske genom skriftlig handling, mail eller sms.”

 

Vi har haft anledning att hantera ett antal ärenden där musiker blivit avbokade och där vi lyckats få ut en acceptabel ersättning. En av de avgörande faktorerna har varit att vi kunnat styrka ett anställningsförhållande.

 

En arbetsgivare för frilansande musiker är försvarsmakten. De har tre orkestrar som därmed ingår i det utbud som frilansande musiker kan bygga sin försörjning på. Men anställningsvillkoren skiljer sig åt från Symfs riksavtal på ett par mycket viktiga punkter.

• Inget undantag från LAS gällande regler för ”inlasning”

• Byråkratiskt anställningsförfarande 

 

Dessa undantag har medfört att några av våra medlemmar inte längre kan få arbete där på grund av regelverket i LAS samt att vissa dessvärre har blivit ”lurade” på engagemang. Lurade på så sätt att det man trott har varit ett erbjudande om arbete, endast varit en preliminär intresseförfrågan. Denna förfrågan skulle därefter bekräftats av den eller de i beslutshierarkin som har befogenhet att göra detta. Så har det inte alltid fungerat i praktiken utan hanteringen har ofta varit inkonsekvent. När det sedan har uppstått missförstånd och ett arbete uteblivit skyller ledningen på otydlig information från de som har fått som uppgift att ringa in vikarier, inte sällan av de som motsvaras av stämledare i den civila världen.

 

Vi har inget kollektivavtal med Försvarsmakten så våra möjligheter att förhandlingsvägen påverka deras agerande är liten, och i våra kontakter visar man ingen förståelse för den situation som man sätter den enskilde musikern i. Om vi inte kan få Försvarsförbundet eller SACO att bistå oss måste vi dessvärre höja en varningsflagg för att ta engagemang inom försvarsmusiken om ni samtidigt har erbjudande från annat håll. Har eller får ni andra alternativ så välj dessa först. Finns inte dessa alternativ, begär då en omedelbar bekräftelse på anställning, lön och övriga villkor.

Försvarsmusiken är beroende av Symfs medlemmar. Men man måste också inse att i det stora hela är man en mycket liten (men ändå musikpolitiskt viktig) del av arbetsmarknaden för musiker. Om det är kompetens man söker och inte antal musiker uppställda i led, är vårt råd att man anpassar sina anställningsvillkor så att dessa bättre harmoniserar med verkligheten för frilansande musiker. Vi vill inte hamna i en situation där vi måste uppmana våra medlemmar att inte arbeta inom Försvarsmusiken.

 

I övrigt kan vi glädjande nog konstatera att avdelningen för frilans inom Symf, avd 14, växer och att vi därmed stärker vår ställning som det självklara valet för Sveriges frilansande yrkesmusiker.

 

Låt mig på Symf Frilans vägnar önska er en God jul och ett Gott Nytt år med en bra mix av njutbar ledighet och arbete.

 

 

 

Gunnar Jönsson,

frilansordförande

 

Kontakta Gunnar

%MCEPASTEBIN%