Ledare publicerad i Symfoni mars 2016

 

Ett år går fort

Ett år går fort, 3 april är det dags igen för årsmöte. Lite senare än vanligt då det var näst intill omöjligt att hitta tider som passade i mars. Vi kommer självklart att skicka en separat kallelse till var och en om detta med besked om tid och plats samt valberedningens förslag. Som vanligt kommer det att gå bra att poströsta. Vad kommer vi att ta upp på årsmötet? Förutom formalia så finns det en hel del viktiga aktuella frågor som vi vill ta tillfället i akt att samtala med er om.

 

Det nya lönesättningssystemet för frilansare är i stort sett klart. Ett avtal är undertecknat men återigen så väntar vi på Svensk Scenkonst. Nu är det deras styrelse som måste godkänna avtalet och den proceduren följer samma mall som förhandlingen i övrigt. Vi levererar och väntar sedan… länge. Till vårt årsmöte bör det vara klart och vi kommer att passa på att ge information om hur det nya systemet är tänkt att fungera.

 

Praktikantavtalet i det centrala avtalet: Hur vill vi ha det? Sedan länge har möjligheten till att ta in praktikanter till och från använts på fel sätt. Frågan om tillämpningen av det rådande avtalet blev högaktuell i samband med att Stockholms Konserthus presenterade sin orkesterakademi i höstas. Vi har därefter haft diskussioner med Kungliga Filharmonikerna angående deras orkesterutbildning. Vi kan konstatera l våra kollegor i det huset lägger stor vikt vid att tillvarata frilansarnas intressen. Dock har vi fortfarande inte lyckats komma överens om hur vi ska anpassa det centrala avtal som nu gäller. En diskussion kring praktik och utbildningar kommer vi att ha på årsmötet.

 

Vad händer till exempel om flera startar liknade utbildningar och använder egna praktikanter som vikariepool? Hur påverkar det övriga frilansare? Vad händer vid en konkurs? Vad ska man tänka på när man börjar misstänka att allt inte står rätt till med ekonomin hos arrangören? Det kommer också på årsmötet.

 

Vad händer med gagerna inom svenska kyrkan ? Vad kan vi göra för att påverka utvecklingen? Ett ämne värt att diskutera. Hur kommer frilansmarknaden se ut om tio år?

 

Så till slut lite om Smålands Musik och Teater. Det har nu visat sig att man har betalat ut för låga frilanslöner under en tid. Återigen har svagheten med det gamla divisorssystemet visat sig. Nu måste detta rättas till och retroaktiv lön utbetalas. Omfattningen för denna retroaktivitet styrs av lagen men är även föremål för förhandling. Det innebär att det fortfarande är oklart hur många som kommer att få ta del av retroaktiva utbetalningar. Symf kommer att driva den frågan för att man som enskild musiker inte ska behöva känna oro för framtida engagement i SMOT om man kräver sin rättmätiga lön. Mer information om detta kommer senare via hemsidan.

 

Nu hoppas jag att så många som möjligt tar sig tid och kommer till årsmötet!

 

Fredrik Dickfelt