Frilanskrönika maj 2022

Kära frilansare

Oavsett om vi är helt nya på arbetsmarknaden eller har arbetat i många år så delar vi alla en viktig erfarenhet: känslan av oförutsägbarhet inför framtiden. Erfarna frilansare erfar att arbetstillfällena blivit färre och lönerna lägre. För våra yngre kollegor är problemet oftare att lyckas ta sig in på arbetsmarknaden ordentligt.

 

Symf ligger just nu i förhandlingar om att höja lönerna och förbättra villkoren för extrakorister. Som frilansande sångare kan känslan av oförutsägbarhet vara ännu mer påtaglig än för instrumentalister. För sångarna finns ytterligare en aspekt: att rösten åldras. Även om förutsättningarna förändras för alla musiker när kroppen åldras, så är det extra tydligt för sångare som ofta måste provsjunga hela sitt yrkesliv.

 

I dagsläget så är det ett faktum att extrakorister får mindre förberedelsetid, färre repetitioner och lägre löner än motsvarande musiker. En anledning till detta kan vara att koristyrket var sist att professionaliseras. Länge var det så att flera av operakörernas sångare inte hade någon formell utbildning som motsvarande musiker i orkestern. Den tiden är förstås sedan länge förbi.

 

Nu är läget ett annat. De flesta av dagens sångare har lika lång utbildning som instrumentalister och konkurrensen om jobben är minst lika tuff. Ändå visar många arbetsgivare ett stort mått av oförstående inför extrakoristernas situation. Vissa av Svensk Scenkonsts förhandlare verkar hysa föreställningen att det ”bara” är att ställa sig att sjunga. Det kan också vara en fråga om att de vet att man som sångare tar ansvar för att produktionen ska bli bra och gör den förberedelse som krävs, oavsett om tiden är är avlönad eller inte. I vilket fall tyder det på en kortsiktighet och sångarnas arbete måste börja värderas högre.

 

I vårt senaste nyhetsbrev från frilansavdelningen efterlyste vi erfarenheter från er frilansande sångare och korister. Vi tackar dem som hört av sig och vill samtidigt uppmana fler att kontakta oss, antingen via mejl (avd14@symf.se), eller per telefon. Våra kontaktuppgifter finner ni på Symfs hemsida.

 

Med detta vill jag och styrelsen för frilansavdelningen önska er alla en trevlig sommar,

 

 

Nils Carlsson, ordförande avd 14