Tack för mig!

Jag kommer att börja jobba heltid i Arméns Musikkår. Det innebär att jag inte kan vara ordförande i frilansavdelningen längre, vilket jag tycker är lite sorgligt. Jag är väldigt glad för alla uppmuntande kommentarer och det stöd jag känner att jag fått dels från övriga styrelsen men även från medlemmar både inom frilans men också från andra avdelningar. Ett stort tack från hela mitt hjärta. Det betyder så oerhört mycket när man kämpar – ibland i motvind och då man inte riktigt når ända fram – att få höra ”vad bra att ni finns och kämpar på”.

 

Vi i styrelsen, tillsammans med valberedningen, arbetar nu för att få tag på personer som kan vill sitta i styrelsen. Det finns tre vakanta platser och vi har några förslag men det behövs fler. Det är viktigt att vi får till en bra spridning mellan instrumentalister och korister men även geografiskt. Årsmötet kommer att hållas 18 april klockan 15 till 17 (separat kallelse kommer senare) på kansliet i Stockholm. Jag hoppas att så många som möjligt kan komma. 

 

Jag vill också göra alla blåsare uppmärksamma på att om man är intresserade av längre vikariat inom försvarsmusiken så bör man söka dessa jobb, även om man är känd sedan tidigare. Det är tydligen en ny policy, så håll koll på försvarsmaktens hemsida och sök genom deras rekryteringsorgan.

Återigen ett stort tack för det förtroende jag fått och lycka till i framtiden. Vi ses på årsmötet 18 april!

 

Fredrik Dickfelt

frilansordförande