Frilanskrönika februari 2018

 

 

Bryndis har ordet!

“Frilans= person som är verksam på arbetsmarknaden genom att ta eller utföra uppdrag utan fast anställning, som visstidsanställd eller egenföretagare”

 

Och där sitter jag igen – med skägget i brevlådan. Nyvald ordförande för avdelning 14 Frilans och har precis fått veta att jag har fem dagar på mig att skriva min första krönika. Då plingar det i mobilen: Vi har sjukdom i stämman, kan du komma imorgon? Jag i Stockholm, stämman i Malmö, sista flyget har redan lyft från Bromma. Det blev nattåg och minimalt med sömn, inte det lättaste programmet heller, men förbaskat roligt med bra solist och dirigent.

 

De flesta frilansare känner säkert igen sig, alla har vi varit med om liknande. Ingen vecka är den andra lik och det blir inte alltid som man tänkt sig. De tvära kasten i planeringen och variationen i uppdrag och arbetsplatser är det som en gång för länge sen fick in mig på frilansbanan, ett beslut jag sällan eller aldrig har ångrat.

 

Sällan ångrat, skriver jag, för det är inte alltid lätt eller enkelt att vara frilansare. Osäkerhet med jobb och inkomst är bara en del av de problem vi för jämnan stöter på. Vad gör vi om vi blir sjuka? Om barnen blir sjuka? Om vi ska vara föräldralediga? Vilka är våra rättigheter? Pension? Relativt enkla frågor att svara för den som bara arbetar som löntagare i Sverige, men problemen hopar sig för oss som avviker från det.

 

Att starta eget företag och fakturera har blivit allt vanligare i vår branch. Det är dock inte oproblematiskt alla gånger. De nordiska musikerförbunden träffades på ett seminarium i Malmö 1:a februari för att diskutera de utmaningar det innebär att organisera egenföretagande musiker och hur vi kan stötta våra medlemmar i relation till skatt, a-kassa, sociala försäkringar med mera. Det kändes som en bra start, fortsättning lär följa.

 

På seminariet snuddades en aning vid de återkommande problem vi gränsgångare ständigt har. Vårt skattesystem, a-kassa och socialförsäkringssystem tar inte med i beräkningen att det är fullt möjligt att arbeta i två länder samtidigt, till och med på samma dag. Musiker och musiklärare beskattas olika trots liknande gränsgångsarbete. Allt måste utredas, att ha skatterättsligt hemvist i Sverige är ingen självklarhet, vilken socialförsäkringskassa du tillhör är inte heller givet trots att du både bor och verkar i Sverige, a-kassan har olika beräkningsgrunder i olika länder och så vidare. Krångligt regelverk och godtyckliga tolkningar av lagar och regler är vardag för oss Öresundspendlare.

 

Den här problematiken rör i princip bara oss utan fast anställning och för att kunna hörsammas måste vi stå tillsammans. En stor och stark frilansavdelning har sällan varit viktigare än nu och för att växa ytterligare måste vi ständigt rekrytera fler medlemmar.

Vårt fackliga arbete fortskrider som vanligt. En arbetsgrupp inom avdelning 14 kommer att fortsätta sitt arbete med att utvärdera effekterna av det nya lönesystemet för frilansarna.

 

Sommaroperorna bevakas ständigt och frågorna är många kring gager och hur man hanterar kraven på eget företag och fakturering.

Tveka inte att kontakta oss om frågor och oklarheter uppstår.

 

Musikens Hus i Stockholm har utvecklats vidare och Symfs ordförande Gunnar Jönsson bevakar frågan och för vår talan.

Glädjande är också att kulturförvaltningen i Malmö har inlett ett arbete med att se över de lokalmässiga förutsättningarna för det fria musiklivet i Malmö, med fokus på arbetslokaler för konstnärlig verksamhet. En referensgrupp är tillsatt och kommer att träffas två gånger nu i mars. Referensgruppen kommer att bestå av fem eller sex personer från det fria musiklivet med olika kompetenser, roller och nätverk inom varierade genrer.

 

Jag hyser goda förhoppningar om att den nytilträdda styrelsen för Frilansavdelningen kommer att presentera sig närmare i nästa nummer av Symfoni. Tills dess finns alla kontaktuppgifter på Symfs hemsida.

Frågor, idéer, ris och ros tas tacksamt emot.

 

Ansök gärna om medlemsskap i vår Facebook-grupp Symf frilans. Där går det självklart också att ställa frågor och diskutera allt mellan himmel och jord.

Och vad var det där med skägget i brevlådan? Ja, här sitter jag, kvart i deadline och skriver den där krönikan jag skulle ha haft så gott om tid att formulera!

 

Bryndis Bragadottir

ordförande avdelning 14, Frilans

 

Kontakta Bryndis