• A-kassan

  Symfs medlemmar kan ansluta sig till Unionens A-kassa. De har en kultursektion som väl känner till de speciella förutsättningar som gäller för musiker och artister.   Vänd dig direkt till dem n
 • Instrumentförsäkring

  Som medlem i Symf kan du teckna en mycket bra instrumentförsäkring, Hiscox' Musical Instruments.     Lär mer om försäkringen här   För medlemmar: Här kan du teckna försäkringen
 • Bostadsförsäkring

  Hemförsäkring Symf har avtalat om en bra hemförsäkring för våra medlemmar. Här kan du läsa mer om villkoren
 • Gruppförsäkring

  2015-11-03
  Symfs Gruppförsäkring Symf gruppförsäkring innehåller både livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och en barnförsäkring. Välj det försäkringsskydd som passar dig och din familj bäst. H