Gå med i Symf nu och få tre månader gratis!

Erbjudandet gäller om du väljer att betala medlemsavgiften via autogiro

Inkomstbaserad medlemsavgift

Med inkomst menas den sammanlagda bruttoinkomsten från alla inkomstkällor inklusive näringsverksamhet. Med bruttoinkomst menas inkomsten före samtliga avdrag.

För att få en lägre avgift måste en kopia av ”sammanställning inkomst av tjänst” du får från skatteverket samt kopia av deklaration av näringsverksamhet skickas in till medlemsregistret. 

Lägre avgift kan endast erhållas fr.o.m. den månad som inkomstuppgiften inkommer, alltså ingen retroaktivitet. 1:a maj varje år återställs avgiften till full avgift tills uppgift om inkomst från föregående år inkommit. 

Följande medlemsavgifter gäller from. 2017-07-01:

    Fullvärdigt 
medlemskap  
Varav 
Frilansavgift
Avgiftsnivå I  Inkomst över 275 000 295:-/mån 54:-/mån
Avgiftsnivå II Inkomst mellan 200 - 275 000     253:-/mån 46:-/mån
Avgiftsnivå III    Inkomst under 200 000 190:-/mån 34:-/mån
Avgiftsnivå IV Första verksamhetsåret 142:-/mån 26:-/mån
Avgiftsnivå V Yrkesverksam pensionär 142:-/mån 26:-/mån
Avgiftsnivå VI Dubbelansluten från annat förbund, ej LF 142:-/mån 26:-/mån

 

Medlemskap med begränsade förmåner:  
 
Studerandemedlem, pensionär 315:-/år
(Information, rådgivning, hemsida, 
tidning och försäkringsförmåner ingår)
Vilande 315:-/år
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)