Arbetsmiljö för scenkonsten för chefer och skyddsombud

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Den riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor och förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor fungerar, däribland chefer, mellanchefer, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud.

Grundutbildningen i arbetsmiljö svarar mot efterfrågan i branschen om en specialdesignad utbildning för scenkonstområdet. Initiativtagare till kursen är Teater- och Musikområdets Arbetsmiljöorgan. TMA är ett gemensamt arbetsmiljöorgan för Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet, Unionen, Ledarna samt Svensk Scenkonst.

 

Läs mer och anmäl dig här