Symf uppvaktade Stockholms Stad i frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid

 

Onsdagen 6 september träffade representanter för Symf Stockholms Stads utbildningsdirektör Lena Holmdahl och Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare år Olle Burell.

Vi gavs tillfälle att beskriva hur våra medlemmar arbetar med kvälls- och helgarbete och förklarade problematiken med dela arbetsdagar. Vi klargjorde hur fungerande barnomsorg på obekväm arbetstid utgör själva fundamentet för möjligheten att arbeta i våra yrken för ensamstående föräldrar och för föräldrar som båda två arbetar inom musik- och scenkonstområdet. 

 

Vi förklarade också att "Nattis" inte är ett fungerande alternativ till barnomsorg i hemmet eftersom våra medlemmar inte jobbar natt och att våra barn har rätt att få somna i sina hem och vakna med sina föräldrar.

 

Vi presenterade forskning om hur skadligt det är för barn att vara ifrån sina föräldrar under så långa tidsperioder som både förskola på dagen och nattis skulle innebära.

Symfs vice ordförande Anna-Karin Simlund visade tydligt vilka krav som skollagen ställer på att barnomsorgsbeslut ska utgå i från barnets bästa och hur Stockholms Stads tjänstemän nu bryter både mot skollagen och mot FN:s Barnkonvention. Anna-Karin var mycket tydlig och föredrog domar från skolinspektionen där den i flera fall tvingat kommuner att ändra beslut om barnomsorg när dessa inte varit förenliga med skollagens krav på att beslut ska utgå från barnets bästa.

 

Vi visade också upp och föredrog hur smidigt man löser det i andra kommuner. Flödesscheman från Göteborgs Stad och metodik från Värmdö kommun presenterades och gicks igenom. Portalparagrafer i skollagen lämnades över tillsammans med kontaktuppgifter till tjänstemän i de kommuner som erbjuder barnomsorg i hemmet.

 

Hur mottogs nu detta?

Både Lena Holmdahl och Sonja Pagrotsky lyssnade noga, ställde relevanta frågor och vår bestämda uppfattning är att budskapet gick fram med all önskvärd tydlighet. Man ska i det här sammanhanget komma ihåg att Skolborgarrådet Olle Burell faktiskt erkänt för Anna-Karin Simlund att inriktningsbeslutet har fått konsekvenser som han inte hade räknat med samt att han i samma samtal hävdat att barn självfallet ska ha rätt att sova och vakna med sina föräldrar.

 

Vad händer nu?

Vi ställde självfallet frågan om vad som ska hända nu och vilka besked som vi kan ge till våra medlemmar. Svaret blev (som väntat) att de kommer att se över vad som kan göras inom ramen för det inriktningsbeslut som Stockholms Stad har tagit, alltså det beslut som nu gör att staden i princip endast erbjuder "nattis" som omsorgsform på obekväm arbetstid. Eller om det måste till ett nytt inriktingsbeslut för att möjliggöra barnomsorg i hemmet, vilket i så fall skulle göra processen långdragen. MEN både utbildningsdirektör Lena Holmdahl och skolborgarrådets sekreterare Sonja Pagrotsky gav uttryck för att de delade vår uppfattning om att den nuvarande situationen inte är hållbar. 

 

Symf kommer självfallet att noga bevaka utveckling i Stadshuset och rapportera vidare hur frågan tas vidare. Fortsättning följer...

 

//Jonas Nyberg, Symfs kommunikatör

 


Publicerat: 2017-09-07