Barnomsorg i hemmet i Stockholm? Yes!!!

Nu får föräldrar som nekats barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid rätt till en omprövning av tidigare beslut. 

Symf har efter sommaren påtalat det orimliga i att Stockholms stad ändrat sina regler och kategoriskt nekat föräldrar barnomsorg i hemmet trots att konsekvenserna blir förödande för barns trygghet och för föräldrars möjlighet att arbeta utanför kontorstid. Nu har staden efter påtryckningar och understöd av Symf ändrat sina bedömningskriterier. 

 

Trots att inga nya riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid antogs i måndags kväll i Stockholms kommunfullmäktige, kommer en omprövning ändå vara möjlig, säger Kerstin Brorsdotter, enhetschef vid utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad, efter att under tisdagen haft möte med skolroteln. 

 

Brorsdotter meddelar Symf att man nu förbereder ett brev till alla föräldrar som har fått avslag på barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid. Det ska skickas ut i slutet på denna vecka men redan nu kan föräldrar skicka in en ny ansökan om omprövning av tidigare beslut. 

 

Om man önskar en omprövning, var noga med att i ansökan ange om du inte kan ordna omsorgen på annat sätt och att du är behov av kvällsomsorg och sover hemmet nattetid!

 

Skicka eller maila din ansökan till

ob.utbf@stockholm.se

 

Utbildningsförvaltningen

Förskoleavdelningen

Box 22049

104 22 Stockholm


Publicerat: 2017-10-04