Fördjupningsutbildning scenkonstens arbetsmiljö - Riskbedömning och säkerhetskultur

Välkommen till en dag som ger dig möjlighet att fördjupa dina arbetsmiljökunskaper. Denna dag sätter vår kursledare Mikael Rehnberg från Prevent fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och hur man kan skapa en god säkerhetskultur. Såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är teman för dagen. Kursen ordnas och genomförs inom ramen för TMA Teatern- och musikområdets arbetsmiljögrupp. TMA är ett samarbetsorgan för Svensk Scenkonst och de fackliga motparterna.

 

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Man kan skapa en god arbetsmiljö med hjälp av tekniska lösningar, men det är inte tillräckligt. Människan och de attityder man har till arbetet och säkerhetsfrågorna samt organisationens sätt att hantera frågorna är också viktiga faktorer att väga in i säkerhetsarbetet.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning och hur man kan bygga en god säkerhetskultur. Utgångspunkten är samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet.

 

Efter kursen ska du:
• Ha fått faktakunskaper om arbetsmiljöfaktorer, risbedömning och MTO-begreppet
• Förstå hur MTO-perspektivet i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser
• Veta hur risker kan identifieras och bedömas ur ett MTO-perspektiv samt kunna ge förslag på åtgärder
• Ha fått grundläggande kunskaper i vad som bygger en god säkerhetskultur samt kunna genomföra en säkerhetskulturinventering på din arbetsplats

Mikael Rehnberg höll i vår TMA utbildning i oktober 2018 och var mycket uppskattad. Mikael föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.

 

Röster från utvärderingen av TMA-kursen:
• "Proffsig och underhållande.” 
• ”Han var toppen. Blandade humor och allvar. Kom med mycket konkreta tips och råd.”
• ”Kunnig och lätt att lyssna på.”

Vill du veta mer om Mikael Rehnberg, se denna länk.

Utbildningen startar den 29 maj kl. 10.00-17.00, (kaffe serveras från kl. 9.30-10.00) och är förlagd på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, i centrala Stockholm. Närmaste T-bana är röd linje Östermalmstorg.

Kursplats

Stockholm Hotell Kung Carl, Lokalen heter Kungsgatan

 

Starttid

29 maj 2018 kl. 10:00

 

Sluttid

29 maj 2018 kl. 17:00

 

Sista anmälningsdatum

24 april 2018

 

Målgrupp

Skyddsombud, chefer eller personer med särskild funktion i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (t ex motsvarande TMA- eller BAM-utbildning). Erfarenhet från arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten är en fördel.

 

Pris

2200 kr

 

Max antal deltagare: 25

Anmäl dig på Svensk Scenkonsts hemsida! Sista anmälningsdagen är tisdag den 24 april.